Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου

Εκδότης
Flix SE

Επικοινωνήστε μαζί μας:
Διεύθυνση: Flix SE, Friedenheimer Brücke 16, 80639 Μόναχο, Γερμανία
Τηλέφωνο: +49 30 300 137 300
E-mail: uslugi@flixbus.pl

* Λάβετε υπόψη ότι οι χρεώσεις για κλήσεις από σταθερά τηλέφωνα καθώς και από κινητά τηλέφωνα εξαρτώνται από τις τιμές του εκάστοτε παρόχου.

Πρόεδρος εποπτικού συμβουλίου
Bodo Uebber

Μέλη του διοικητικού συμβουλίου
André Schwämmlein (πρόεδρος), Daniel Krauss, Jean Christoph Debus

Εμπορικό μητρώο: 
Επαρχιακό Δικαστήριο Μονάχου, HRB 274912

Αριθμός ΑΦΜ:
DE 283764680

Υπεύθυνος σύμφωνα με την παρ. 18 2 MStV
Daniel Krauss
Friedenheimer Brücke 16
80639 Μόναχο
E-mail: uslugi@flixbus.pl


Ευθύνη περιεχομένου
Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας έχει συνταχθεί με απόλυτη φροντίδα. Δεν αναλάβουμε καμία ευθύνη για την ορθότητα, την πληρότητα και την επικαιρότητα του περιεχομένου.  Ως πάροχος υπηρεσιών, βάσει των γενικών νόμων, είμαστε υπεύθυνοι σύμφωνα με την § 7 παράγραφος 1 του γερμανικού νόμου για τα τηλεπικοινωνιακά μέσα (TMG) για το δικό μας περιεχόμενο σε αυτές τις σελίδες.  Σύμφωνα με τις παραγράφους 8 έως 10 του γερμανικού νόμου για τα τηλεπικοινωνιακά μέσα (TMG), δεν είμαστε υποχρεωμένοι ως πάροχος υπηρεσιών να παρακολουθούμε μεταδιδόμενες ή αποθηκευμένες ξένες πληροφορίες ή να διερευνούμε περιστάσεις που υποδεικνύουν παράνομη δραστηριότητα. Οι υποχρεώσεις για την αφαίρεση ή την παρεμπόδιση της χρήσης πληροφοριών βάσει των γενικών νόμων παραμένουν ανεπηρέαστες. Ωστόσο, η σχετική ευθύνη είναι δυνατή μόνο από την ημερομηνία που γίνεται αντιληπτή μια συγκεκριμένη παράβαση.  Μετά την κοινοποίηση τέτοιων παραβιάσεων, θα αφαιρέσουμε αμέσως το περιεχόμενο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει μια πλατφόρμα (πλατφόρμα ODR) για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών χωρίς την ανάγκη προσέλευσης σε δικαστήριο. Διατίθεται στη διεύθυνση www.ec.europa.eu/consumers/odr. Συμμετέχουμε σε διαδικασία επίλυσης διαφορών ενώπιον επιτροπής διαιτησίας καταναλωτών. Μπορείτε να βρείτε μια λίστα με τα στοιχεία επικοινωνίας των εγκεκριμένων φορέων επίλυσης διαφορών στη διεύθυνση https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show. Σε αυτό το πλαίσιο, ανατρέξτε στο Schlichtungsstelle öffentlicher Personenverkehr e.V. [γερμανικός φορέας συνδιαλλαγής για τις δημόσιες συγκοινωνίες] (www.soep-online.de).

Η παρούσα ανακοίνωση νομικού περιεχομένου ισχύει επίσης για τα ακόλουθα κανάλια μέσων κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Glassdoor, Twitter, Xing, Pinterest, Kununu. Μπορείτε να βρείτε λίστα με τα μεμονωμένα κανάλια εδώ.