Δικαιώματα επιβατών στα λεωφορεία και τις σιδηροδρομικές μεταφορές

Σε αυτήν τη σελίδα μπορείτε να μάθετε τα πάντα σχετικά με τα επίσημα δικαιώματά σας ως επιβάτης λεωφορείων και πούλμαν. Προτεραιότητά μας είναι η προσήλωση στον πελάτη. Επομένως, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας σε περίπτωση που διαπιστώσετε κάποια ανεπάρκεια κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σας. Αρκεί να επικοινωνήσετε με το προσωπικό εξυπηρέτησής μας. Μας ενδιαφέρει πάντα να βρίσκουμε την ιδανική λύση για τα προβλήματα των επιβατών μας και να ικανοποιούμε τους πελάτες κατά τρόπο που να υπερκαλύπτει τα δικαιώματα των επιβατών.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας.

Α.
Δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 181/2011

(Τα δικαιώματα των επιβατών τρένων αναφέρονται παρακάτω)

Όροι σύμβασης Δικαιώματος μεταφοράς χωρίς διακρίσεις

Κατά την αγορά εισιτηρίων για υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών με λεωφορείο και πούλμαν, κανένας δεν θα πρέπει να υφίσταται άμεση ή έμμεση διάκριση λόγω της εθνικότητας ή λόγω του τόπου εγκατάστασης της μεταφορικής εταιρείας ή των πωλητών εισιτηρίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Στις μεταφορές μεγάλων αποστάσεων, ο μεταφορέας εκδίδει εισιτήριο για τον επιβάτη (πιθανώς σε ηλεκτρονική μορφή), εκτός εάν άλλα έγγραφα παρέχουν δικαίωμα μεταφοράς.

Δικαίωμα στην πληροφόρηση

Όλοι οι επιβάτες της διαδρομής με λεωφορείο έχουν το δικαίωμα να ενημερώνονται επαρκώς καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού. Αυτό περιλαμβάνει το δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών και την ανακοίνωση των απαραίτητων στοιχείων επικοινωνίας των εθνικών αρχών επιβολής του νόμου.
Όλες οι σχετικές γενικές πληροφορίες και οι όροι μεταφοράς παρέχονται στα άτομα με αναπηρία και στα άτομα με μειωμένη κινητικότητα σε προσιτή μορφή, όπως σε μεγάλα γράμματα, σε απλή γλώσσα, σε γραφή Μπράιγ ή σε μορφή ηχογραφημένου μηνύματος.
Σε περίπτωση ακύρωσης ή καθυστερημένης αναχώρησης δρομολογίου μεγάλων αποστάσεων, ο μεταφορέας ή ο φορέας εκμετάλλευσης του σταθμού λεωφορείων θα ενημερώνει τους επιβάτες που αναχωρούν από έναν τερματικό σταθμό για την κατάσταση το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο 30 λεπτά μετά από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης, καθώς και για την εκτιμώμενη ώρα αναχώρησης αμέσως μόλις έχει στη διάθεσή του σχετική πληροφορία. Εάν οι επιβάτες χάσουν γραμμή ανταπόκρισης, τότε οι φορείς διαχείρισης του τερματικού σταθμού καταβάλλουν εύλογες προσπάθειες να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους επιβάτες σχετικά με εναλλακτικές ανταποκρίσεις. Εάν είναι εφικτό, ο μεταφορέας διαβιβάζει επίσης αυτές τις πληροφορίες ηλεκτρονικά, εφόσον το ζητήσει ο επιβάτης και έχει κοινοποιήσει στον μεταφορέα τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας.

Δικαίωμα αποζημίωσης και βοήθειας σε περίπτωση ατυχήματος

Στα δρομολόγια απομακρυσμένης γραμμής, οι επιβάτες δικαιούνται αποζημίωση για θάνατο ή τραυματισμό και απώλεια ή ζημιά στις αποσκευές λόγω ατυχήματος κατά τη χρήση του λεωφορείου ή του πούλμαν. Οι όροι και το ποσό της αποζημίωσης υπόκεινται στην ισχύουσα εθνική νομοθεσία. Μόνο ορισμένα ελάχιστα ποσά καθορίζονται στον Κανονισμό. Οι αποζημιώσεις δεν είναι αυτόματες, αλλά πρέπει να επιβάλλονται ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων, εάν είναι απαραίτητο.
Επιπλέον, ο μεταφορέας θα παρέχει εύλογη και κατάλληλη βοήθεια ύστερα από ατύχημα σε υπηρεσία υπεραστικών γραμμών, λαμβάνοντας υπόψη τις άμεσες πρακτικές ανάγκες των επιβατών. Η εν λόγω βοήθεια περιλαμβάνει διαμονή, φαγητό, ρούχα, μεταφορά και παροχή πρώτων βοηθειών.

Δικαίωμα συνέχισης του ταξιδιού ή συνέχισης του ταξιδιού με επαναδρομολόγηση και επιστροφή του ναύλου σε περίπτωση ακύρωσης ή μακράς καθυστέρησης

Σε περίπτωση υπεράριθμων κρατήσεων ή εάν ο μεταφορέας εύλογα πρέπει να υποθέσει ότι η αναχώρηση ενός τακτικού δρομολογίου* ματαιώνεται ή καθυστερεί για περισσότερο από 120 λεπτά, τότε οι επιβάτες στην κίνηση δρομολογίων μεγάλων αποστάσεων δικαιούνται να επιλέξουν είτε τη μετεπιβίβαση στον τελικό προορισμό τους χωρίς πρόσθετη χρέωση το συντομότερο δυνατό και υπό παρόμοιες συνθήκες, είτε την επιστροφή ολόκληρης της τιμής του εισιτηρίου και, κατά περίπτωση, την παροχή, το συντομότερο δυνατό, δωρεάν επιστροφής στον τόπο αναχώρησης που ορίζεται στη σύμβαση μεταφοράς.
Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη για τους επιβάτες και σε περίπτωση ακύρωσης του τακτικού δρομολογίου ή εάν η αναχώρηση μιας στάσης λεωφορείου καθυστερήσει για περισσότερο από 120 λεπτά.
Σε περίπτωση που ο μεταφορέας δεν παρέχει στους επιβάτες στην εν λόγω περίπτωση τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ της επιστροφής του αντιτίμου του εισιτηρίου και της αλλαγής δρομολογίου, τότε οι επιβάτες δικαιούνται αποζημίωση ίση με το 50% του ναύλου.
Η παρούσα αξίωση αποζημίωσης και τυχόν επιστροφή ναύλου δεν αποκλείει το δικαίωμα των επιβατών να διεκδικήσουν, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων, αξιώσεις εξαιτίας της ακύρωσης ή καθυστέρησης των τακτικών δρομολογίων.
Εάν το λεωφορείο τεθεί εκτός λειτουργίας κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, τότε ο μεταφορέας στέλνει άλλο λεωφορείο στο σημείο όπου βρίσκεται το εκτός λειτουργίας όχημα για να μεταφέρει τους επιβάτες είτε στον προορισμό τους είτε σε κατάλληλο σημείο αναμονής ή τερματικό σταθμό, από όπου το ταξίδι τους μπορεί να συνεχιστεί.

Δικαίωμα βοήθειας σε περίπτωση ακύρωσης ή καθυστερημένης αναχώρησης

Στα ταξίδια με δρομολόγια απομακρυσμένων γραμμών διάρκειας άνω των τριών ωρών, οι επιβάτες δικαιούνται επαρκή βοήθεια, εάν το ταξίδι ματαιωθεί ή η αναχώρηση από τον τερματικό σταθμό καθυστερήσει περισσότερο από 90 λεπτά. Η βοήθεια περιλαμβάνει σνακ, γεύματα και αναψυκτικά, καθώς και διαμονή, εάν είναι απαραίτητο. (Ο μεταφορέας μπορεί να περιορίσει το συνολικό κόστος διαμονής ανά επιβάτη σε 80 € ανά διανυκτέρευση για μέγιστο διάστημα δύο διανυκτερεύσεων. Δεν είναι υποχρεωμένος να δεχτεί έξοδα διαμονής εάν η ακύρωση ή η καθυστέρηση έχει προκληθεί από δυσμενείς καιρικές συνθήκες ή σοβαρές φυσικές καταστροφές.)

Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα **

Για τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα ισχύουν τα γενικά δικαιώματα επιβατών για την κυκλοφορία με λεωφορείο, καθώς και τα ακόλουθα δικαιώματα, ώστε να μπορούν να αξιοποιήσουν τις ίδιες ευκαιρίες μετακίνησης με τους υπόλοιπους πολίτες.

α) Αξίωση ατόμων με αναπηρία και ατόμων με μειωμένη κινητικότητα για πρόσβαση στις υπηρεσίες χωρίς πρόσθετη χρέωση

Οι μεταφορείς, οι ταξιδιωτικοί πράκτορες ή οι διοργανωτές ταξιδιών δεν επιτρέπεται να χρεώνουν επιπλέον για κρατήσεις και εισιτήρια για άτομα με αναπηρία και άτομα με μειωμένη κινητικότητα.
Επίσης, δεν επιτρέπεται να αρνηθούν την πραγματοποίηση κρατήσεων ή την έκδοση εισιτηρίων ή να απομακρύνουν το άτομο από το όχημα λόγω αναπηρίας του επιβάτη ή λόγω μειωμένης κινητικότητάς του. Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας των επιβατών ή τις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας των αρμόδιων αρχών, εξαιρέσεις επιτρέπονται μόνο εάν η μεταφορά ατόμου με αναπηρία ή ατόμου με μειωμένη κινητικότητα με ασφαλή και λειτουργικά εφικτό τρόπο δεν είναι δυνατή λόγω του σχεδιασμού του οχήματος ή της υποδομής.
Εάν ένας μεταφορέας, ταξιδιωτικός πράκτορας ή διοργανωτής ταξιδιών σε δρομολόγιο μεγάλων αποστάσεων αρνηθεί να κάνει κράτηση, να εκδώσει εισιτήριο ή να δεχτεί επιβάτη στο όχημα, για τους παραπάνω λόγους, τότε οφείλει να ενημερώσει τον επιβάτη αμέσως —και εγγράφως κατόπιν αιτήματός του— για τους λόγους. Επιπλέον, ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο σε περίπτωση άρνησης αποδοχής κράτησης ή έκδοσης εισιτηρίου, μέσω οποιασδήποτε αποδεκτής εναλλακτικής υπηρεσίας που διαχειρίζεται ο μεταφορέας. Σε περίπτωση που είναι δυνατή η αποκατάσταση των λόγων για τους οποίους απορρίφθηκε η κράτηση ή η πρόσβαση του επιβάτη στο λεωφορείο, για παράδειγμα με την παρουσία ενός ατόμου που μπορεί να παράσχει την απαιτούμενη βοήθεια, τότε ο επιβάτης έχει το δικαίωμα να ζητήσει να ταξιδέψει το συνοδό άτομο χωρίς χρέωση.
Εάν ένα άτομο με αναπηρία ή ένα άτομο με μειωμένη κινητικότητα το οποίο έχει εισιτήριο ή κράτηση και έχει ενημερώσει δεόντως τον μεταφορέα για την ειδική ανάγκη του για βοήθεια εξακολουθεί να μην του επιτρέπεται η μεταφορά σε γραμμές μεγάλων αποστάσεων, τότε το άτομο μπορεί να επιλέξει είτε την επιστροφή του ναύλου είτε το επόμενο δρομολόγιο, εφόσον είναι διαθέσιμο.
Οι μεταφορείς και οι φορείς εκμετάλλευσης τερματικού σταθμού παρέχουν προϋποθέσεις πρόσβασης χωρίς διακρίσεις για τη μεταφορά ατόμων με αναπηρία και ατόμων με μειωμένη κινητικότητα. Πρέπει να παρέχουν αυτές τις προϋποθέσεις στο κοινό και κατόπιν αιτήματος να είναι φυσικά διαθέσιμες για τον επιβάτη.

β) Δικαίωμα ειδικής βοήθειας

Στις μεταφορές μεγάλων αποστάσεων, οι μεταφορείς και οι φορείς εκμετάλλευσης τερματικού σταθμού στους αντίστοιχους τομείς αρμοδιότητάς τους πρέπει να βοηθούν τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα.
Τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα ειδοποιούν τον μεταφορέα τουλάχιστον 36 ώρες πριν από την ειδική ανάγκη για βοήθεια και φτάνουν στη συμφωνημένη ώρα πριν από την αναχώρηση (μέγιστο 60 λεπτά πριν) στην καθορισμένη τοποθεσία του σταθμού λεωφορείων.

γ) Δικαίωμα αποζημίωσης για εξοπλισμό μετακίνησης που απωλέσθηκε ή υπέστη φθορά

Εάν, με υπαιτιότητα του μεταφορέα ή του φορέα εκμετάλλευσης τερματικού σταθμού, επέλθει απώλεια ή φθορά σε εξοπλισμό μετακίνησης (αναπηρικό αμαξίδιο ή άλλο βοηθητικό εξοπλισμό), πρέπει να παρέχεται αποζημίωση, το ποσό της οποίας ισούται με τη δαπάνη αντικατάστασης ή επισκευής του εξοπλισμού που απωλέσθηκε ή υπέστη φθορά.
Όπου είναι απαραίτητο, καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξασφάλιση προσωρινής αντικατάστασης του εξοπλισμού μετακίνησης που απωλέσθηκε ή υπέστη φθορά.
 

Β. 
Δικαιώματα των επιβατών σιδηροδρομικών γραμμών σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1371/2007

Όταν αγοράζετε ένα εισιτήριο τρένου, δεν επιτρέπεται να χρεωθείτε υψηλότερη τιμή λόγω της εθνικότητάς σας ή του τόπου από τον οποίο αγοράζετε το εισιτήριο. Τα δικαιώματά σας ως επιβάτης σιδηροδρομικών γραμμών ισχύουν εν γένει  για όλα τα σιδηροδρομικά ταξίδια και για όλες τις σιδηροδρομικές υπηρεσίες εντός της ΕΕ.
Οι ευρωπαϊκές χώρες μπορούν να αποφασίσουν εάν αυτά τα δικαιώματα ισχύουν και για τα τρένα εσωτερικού (αστικά, υπεραστικά, περιφερειακά κ.λπ.) και τα διεθνή τρένα που ξεκινούν ή ολοκληρώνουν το ταξίδι τους εκτός της ΕΕ.

Ματαίωση ή καθυστέρηση

Εάν το τρένο σας ματαιωθεί ή καθυστερήσει, έχετε πάντα το δικαίωμα να λάβετε επαρκείς πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση ενόσω βρίσκεστε σε αναμονή.

Εάν σας ενημερώσουν ότι θα φτάσετε στον τελικό σας προορισμό με καθυστέρηση τουλάχιστον 1 ώρας, δικαιούστε:

 • ακύρωση των ταξιδιωτικών σχεδίων σας και άμεση επιστροφή  του κόστους του εισιτηρίου σας (μερικές φορές πλήρως, μερικές φορές μόνο για το σκέλος του ταξιδιού που δεν πραγματοποιήθηκε).
  Μπορεί επίσης να δικαιούστε  ταξίδι επιστροφής στο αρχικό σημείο αναχώρησής σας, εάν η καθυστέρηση σάς εμποδίζει να εκπληρώσετε τον σκοπό του ταξιδιού σας,  ή
 •  μεταφορά στον τελικό προορισμό σας το συντομότερο δυνατό (ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία της επιλογής σας). Αυτό περιλαμβάνει εναλλακτική μεταφορά όταν το τρένο είναι μπλοκαρισμένο και η υπηρεσία έχει ανασταλεί.
 • γεύματα και αναψυκτικά  (ανάλογα με τον χρόνο αναμονής)
 • διαμονή – εάν πρέπει να διανυκτερεύσετε.

Εάν αποφασίσετε να συνεχίσετε το ταξίδι σας όπως έχει προγραμματιστεί ή να αποδεχτείτε εναλλακτική μεταφορά στον προορισμό σας, ενδέχεται να δικαιούστε αποζημίωση :

 • για το25% του ναύλου του εισιτηρίου, εάν το τρένο καθυστερήσει μεταξύ 1 και 2 ωρών.
 • για το50% του ναύλου, εάν το τρένο καθυστερήσει περισσότερο από 2 ώρες.

Δεν θα λάβετε αποζημίωση εάν:

 • ενημερωθήκατε για τυχόν καθυστέρηση πριν αγοράσετε το εισιτήριό σας.

Η αποζημίωση θα καταβληθεί μόνο εάν το ποσό που προκύπτει υπερβαίνει τα 4 €.

Εάν θεωρείτε ότι τα δικαιώματά σας δεν έχουν γίνει σεβαστά, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην εταιρεία σιδηροδρόμων, η οποία οφείλει να σας απαντήσει εντός 1 μηνός.

Εάν η απάντησή τους δεν σας ικανοποιεί, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εθνική αρχή επιβολής του νόμου [111 KB] στη χώρα σας.

Αποσκευές που απωλέσθηκαν ή υπέστησαν φθορά

Σε περίπτωση απώλειας ή φθοράς της καταχωρημένης  αποσκευής σας κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σας, έχετε δικαίωμα αποζημίωσης, εκτός εάν ήταν ανεπαρκώς συσκευασμένη, ακατάλληλη για μεταφορά ή ήταν ειδικής φύσεως.

Ποσό αποζημίωσης

 • Έως 1.300 € ανά τεμάχιο καταχωρημένης αποσκευής – εάν μπορείτε να αποδείξετε την αξία του περιεχομένου της.
 •  330 € ανά τεμάχιο εάν δεν μπορείτε να αποδείξετε την αξία.

Σε περίπτωση θανάτου ή τραυματισμού επιβάτη σε σιδηροδρομικό ατύχημα, ο εν λόγω επιβάτης (ή τα εξαρτώμενα μέλη του) δικαιούται αποζημίωση για απώλεια ή φθορά χειραποσκευών (καταχωρημένων ή μη) έως και 1.500 € το μέγιστο.

Τραυματισμός και θάνατος

Σε περίπτωση τραυματισμού ή θανάτου επιβάτη σε σιδηροδρομικό ατύχημα, ο εν λόγω επιβάτης (ή τα εξαρτώμενα μέλη του) δικαιούται αποζημίωση, με προκαταβολή εντός 15 ημερών από το ατύχημα για την κάλυψη των άμεσων αναγκών του (ή των εξαρτώμενων μελών του).
Σε περίπτωση θανάτου, αυτή η προκαταβολή είναι τουλάχιστον 21.000 € ανά άτομο.

Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα **

Για τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα, ισχύουν τα γενικά δικαιώματα επιβατών για τη σιδηροδρομική κυκλοφορία, καθώς και τα ακόλουθα δικαιώματα, ώστε να μπορούν να αξιοποιήσουν τις ίδιες ταξιδιωτικές ευκαιρίες με τους λοιπούς πολίτες.

α) Αξίωση ατόμων με αναπηρία και ατόμων με μειωμένη κινητικότητα για πρόσβαση στις υπηρεσίες χωρίς πρόσθετη χρέωση

Οι μεταφορείς, οι ταξιδιωτικοί πράκτορες ή οι διοργανωτές ταξιδιών δεν επιτρέπεται να χρεώνουν επιπλέον για κρατήσεις και εισιτήρια για άτομα με αναπηρία και άτομα με μειωμένη κινητικότητα.
Επίσης, δεν επιτρέπεται να αρνηθούν την πραγματοποίηση κρατήσεων ή την έκδοση εισιτηρίων ή να απομακρύνουν το άτομο από το όχημα λόγω αναπηρίας του επιβάτη ή λόγω μειωμένης κινητικότητάς του. Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας των επιβατών ή τις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας των αρμόδιων αρχών, εξαιρέσεις επιτρέπονται μόνο εάν η μεταφορά ατόμου με αναπηρία ή ατόμου με μειωμένη κινητικότητα με ασφαλή και λειτουργικά εφικτό τρόπο δεν είναι δυνατή λόγω του σχεδιασμού του οχήματος ή της υποδομής.
Εάν ένας μεταφορέας, ταξιδιωτικός πράκτορας ή διοργανωτής ταξιδιών σε δρομολόγιο μεγάλων αποστάσεων αρνηθεί να κάνει κράτηση, να εκδώσει εισιτήριο ή να δεχτεί επιβάτη στο όχημα, για τους παραπάνω λόγους, τότε οφείλει να ενημερώσει τον επιβάτη αμέσως —και εγγράφως κατόπιν αιτήματός του— για τους λόγους. Επιπλέον, ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο σε περίπτωση άρνησης αποδοχής κράτησης ή έκδοσης εισιτηρίου, μέσω οποιασδήποτε αποδεκτής εναλλακτικής υπηρεσίας που διαχειρίζεται ο μεταφορέας. Σε περίπτωση που είναι δυνατή η αποκατάσταση των λόγων άρνησης αποδοχής κράτησης ή έκδοσης εισιτηρίου ή άρνησης επιβίβασης στο τρένο, π.χ. με την παρουσία ενός ατόμου που μπορεί να παράσχει την απαιτούμενη βοήθεια, τότε ο επιβάτης έχει το δικαίωμα να ζητήσει να ταξιδέψει το συνοδό άτομο χωρίς χρέωση.
Εάν ένα άτομο με αναπηρία ή ένα άτομο με μειωμένη κινητικότητα το οποίο έχει εισιτήριο ή κράτηση και έχει ενημερώσει δεόντως τον μεταφορέα για την ειδική ανάγκη του για βοήθεια εξακολουθεί να μην του επιτρέπεται η μεταφορά σε γραμμές μεγάλων αποστάσεων, τότε το άτομο μπορεί να επιλέξει είτε την επιστροφή του ναύλου είτε το επόμενο δρομολόγιο, εφόσον είναι διαθέσιμο.
Οι μεταφορείς και οι διαχειριστές σταθμών παρέχουν προϋποθέσεις πρόσβασης χωρίς διακρίσεις για τη μεταφορά ατόμων με αναπηρία και ατόμων με μειωμένη κινητικότητα. Πρέπει να παρέχουν αυτές τις προϋποθέσεις στο κοινό και κατόπιν αιτήματος να είναι φυσικά διαθέσιμες για τον επιβάτη.

β) Δικαίωμα ειδικής βοήθειας

Στις μεταφορές μεγάλων αποστάσεων, οι μεταφορείς και οι διαχειριστές σταθμών στους αντίστοιχους τομείς αρμοδιότητάς τους πρέπει να βοηθούν τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα.
Τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα ειδοποιούν τον μεταφορέα τουλάχιστον 36 ώρες πριν από την ειδική ανάγκη για βοήθεια και φτάνουν στη συμφωνημένη ώρα πριν από την αναχώρηση (το πολύ 60 λεπτά πριν) στην καθορισμένη τοποθεσία του σιδηροδρομικού σταθμού.

γ) Δικαίωμα αποζημίωσης για εξοπλισμό μετακίνησης που απωλέσθηκε ή υπέστη φθορά

Εάν, με υπαιτιότητα του μεταφορέα ή του διαχειριστή σταθμού, επέλθει απώλεια ή φθορά σε εξοπλισμό μετακίνησης (αναπηρικό αμαξίδιο ή άλλο βοηθητικό εξοπλισμό), πρέπει να παρέχεται αποζημίωση, το ποσό της οποίας ισούται με τη δαπάνη αντικατάστασης ή επισκευής του εξοπλισμού που απωλέσθηκε ή υπέστη φθορά.
Όπου είναι απαραίτητο, καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξασφάλιση προσωρινής αντικατάστασης του εξοπλισμού μετακίνησης που απωλέσθηκε ή υπέστη φθορά.


Γ.
Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στον μεταφορέα ή στην εθνική αρχή επιβολής του νόμου

Ο μεταφορέας ειδοποιεί τον επιβάτη εντός ενός μηνός από την παραλαβή της καταγγελίας, εάν η καταγγελία του έγινε δεκτή, εάν απορρίφθηκε ή εάν εξακολουθεί να βρίσκεται υπό εξέταση. Εντός τριών μηνών από την παραλαβή της καταγγελίας, πρέπει να του στείλει οριστική απάντηση.
Οι εν λόγω προθεσμίες δεν ισχύουν όταν πρόκειται για θέματα αποζημίωσης για θάνατο ή σωματικές βλάβες και για απώλεια ή φθορά αποσκευών λόγω ατυχήματος.

Εφαρμογή των δικαιωμάτων των επιβατών

Κάθε κράτος μέλος ορίζει φορέα ή φορείς υπεύθυνους για την εφαρμογή των δικαιωμάτων που προβλέπονται στον κανονισμό.
Η εθνική αρχή επιβολής του νόμου είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή του κανονισμού σε σχέση με τις τακτικές λεωφορειακές υπηρεσίες από την επικράτεια των κρατών μελών και σε σχέση με τις τακτικές λεωφορειακές υπηρεσίες από τρίτη χώρα προς τέτοιες τοποθεσίες.
Κάθε επιβάτης μπορεί να υποβάλει καταγγελία για εικαζόμενη παραβίαση του κανονισμού στην αρμόδια εθνική αρχή επιβολής του νόμου. Ένα κράτος μέλος μπορεί να αποφασίσει ότι ο επιβάτης πρέπει πρώτα να υποβάλει καταγγελία στον μεταφορέα. Σε αυτήν την περίπτωση, η εθνική αρχή επιβολής του νόμου λειτουργεί ως φορέας προσφυγής για καταγγελίες για τις οποίες δεν βρέθηκε λύση.


Γραφείο καταγγελιών για ταξιδιώτες λεωφορείων


Γραφείο καταγγελιών για ταξιδιώτες τρένων


Σύμφωνα με το άρθρο 14, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΕ) 524/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2013 για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών, επισημαίνεται η ύπαρξη της πλατφόρμας OS που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επίλυση καταναλωτικών διαφορών που απορρέουν από συμφωνία ή σύμβαση που έχει συναφθεί διαδικτυακά.

Η πρόσβαση σε αυτήν είναι δυνατή στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://ec.europa.eu/odr.


* Η διάταξη αυτή δεν ισχύει για τους επιβάτες που έχουν εισιτήρια με ανοικτές ημερομηνίες ταξιδιού, εφόσον δεν έχει οριστεί ώρα αναχώρησης, με εξαίρεση τους επιβάτες που έχουν εισιτήριο διαρκείας.
** Τα κράτη μέλη μπορούν να εξαιρέσουν τις εγχώριες τακτικές υπηρεσίες από την εφαρμογή των διατάξεων που ισχύουν για τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα, υπό την προϋπόθεση ότι το επίπεδο προστασίας για αυτά τα άτομα αντιστοιχεί σε αυτό του κανονισμού της εθνικής τους νομοθεσίας.

Πηγή:  Ευρωπαϊκή Επιτροπή