Όροι και προϋποθέσεις White Label FlixBus

1.    Εισαγωγή

Η Flix SE, («FlixBus») και οι παγκόσμιες θυγατρικές της παρέχουν το μεγαλύτερο δίκτυο λεωφορείων της Ευρώπης, βοηθώντας εκατομμύρια ανθρώπους να φτάνουν στους προορισμούς τους καθημερινά. Η FlixBus παρέχει την αναζήτηση και κράτηση αυτών των υπηρεσιών σε έναν ιστότοπο ή με τη μορφή εφαρμογής για κινητά, η οποία έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει στους τελικούς χρήστες («Πελάτες») να επισκέπτονται τον ιστότοπο.

Η FlixBus επιτρέπει, επίσης, στους Πελάτες την κράτηση υπηρεσιών χερσαίων μεταφορών τρίτων που προσφέρονται από τρίτους μεταφορείς («Προσφορές μεταφορέων White Label»).  Σε σχέση με τις Προσφορές μεταφορέων White Label, οι Πελάτες έχουν τη  δυνατότητα να κάνουν κράτηση μιας υπηρεσίας χερσαίων μεταφορών σε έναν δεδομένο προορισμό, από μια γκάμα τρίτων εταιρειών χερσαίων μεταφορών που έχουν εξουσιοδοτηθεί από την FlixBus για τη δημοσίευση και προβολή ορισμένων ταξιδιών στις διαδικτυακές πύλες τους (όπως οι εταιρείες χερσαίων μεταφορών, οι «Μεταφορείς»). Η FlixBus επιτρέπει την κράτηση προσφορών μεταφορέων White Label μέσω ενός ιστότοπου στη διεύθυνση booking.FlixBus.com ή με τη μορφή εφαρμογής για κινητά, που έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει στους Πελάτες που επισκέπτονται τον ιστότοπο (συλλήβδην η «Πλατφόρμα White Label»).

Το πεδίο εφαρμογής μιας Προσφοράς μεταφορέων White Label θα υποδεικνύεται  από μια ανακατεύθυνση στην Πλατφόρμα White Label.

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις ρυθμίζουν την πρόσβαση των Πελατών στην Πλατφόρμα White Label και τους όρους και τις προϋποθέσεις των παρεχόμενων υπηρεσιών FlixBus και των συνεργατών της σε σχέση με την κράτηση των Προσφορών μεταφορέων White Label στην Πλατφόρμα White Label.

2.    Χρήση των υπηρεσιών

2.1 Υπηρεσίες χερσαίων μεταφορών

Όσον αφορά τις Προσφορές μεταφορέων White Label που δημοσιεύονται στην Πλατφόρμα White Label, η FlixBus δεν προσφέρει καμία υπηρεσία μεταφοράς στους Πελάτες. Οι Μεταφορείς είναι οι μόνοι που παρέχουν και είναι συνεπώς υπεύθυνοι για την υπηρεσία χερσαίων μεταφορών, την έκδοση εισιτηρίων και τους όρους και τη σύμβαση μεταφοράς και έκδοσης εισιτηρίων.

Η FlixBus δεν είναι συμβατικός εταίρος σε σχέση με τις Προσφορές μεταφορέων White Label και τις υπηρεσίες χερσαίων μεταφορών που συνδέονται με τις Προσφορές μεταφορέων White Label και συνεπώς δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την εν λόγω σύμβαση.

Οι Πελάτες αναγνωρίζουν ότι η έκδοση εισιτηρίων, η κράτηση θέσεων για μια υπηρεσία μεταφοράς και η παροχή των υπηρεσιών μεταφοράς υπόκεινται, συνεπώς, στους όρους και τις προϋποθέσεις («Ο&Π») του σχετικού Μεταφορέα, οι οποίοι θα γίνουν αποδεκτοί κατά την κράτηση μιας Προσφοράς μεταφορέων White Label.

Τα κουπόνια FlixBus (ανεξάρτητα από το αν είναι με τη μορφή πιστωτικών κουπονιών, εκπτωτικών κουπονιών ή κουπονιών InterFlix) δεν μπορούν να εξαργυρωθούν σε σχέση με οποιεσδήποτε Προσφορές μεταφορέων White Label.

2.2 Δημιουργία της Πλατφόρμας White Label

Για τη λειτουργία της Πλατφόρμας White Label, η FlixBus χρησιμοποιεί έναν τρίτο συνεργάτη, την Distribusion Technologies GmbH, με έδρα τη Γερμανία («Distribusion»). Η Distribusion αναπτύσσει και διαχειρίζεται ένα παγκόσμιο σύστημα διανομής (GDS) για εισιτήρια χερσαίων μεταφορών, το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την παροχή περιεχομένου χερσαίων μεταφορών, την τεχνική παροχή λύσεων όπως η Πλατφόρμα White Label για τους σκοπούς της ολοκλήρωσης των αγορών των Πελατών, την επεξεργασία των πληρωμών, τον διακανονισμό και την τιμολόγηση. Η FlixBus χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της Distribusion στο πλαίσιο της «Λύσης White Label» για την τεχνική προμήθεια του περιεχομένου της Προσφοράς μεταφορέων White Label και την επεξεργασία των κρατήσεων της Προσφοράς μεταφορέων White Label.  

2.3 Παρεχόμενες πληροφορίες

Οι Πελάτες πρέπει να διασφαλίσουν ότι παρέχουν αληθείς, έγκυρες και ισχύουσες πληροφορίες κατά τη χρήση της Πλατφόρμας White Label. Η FlixBus ή/και οι πάροχοι υπηρεσιών της διατηρούν το δικαίωμα να επαληθεύουν, ανά πάσα στιγμή, το σύνολο ή μέρος των πληροφοριών για σκοπούς διαφάνειας και ανίχνευσης απάτης.

Σε περίπτωση που οι Πελάτες επιθυμούν να κάνουν κράτηση θέσης για ανήλικο άτομο το οποίο ταξιδεύει μόνο του, οι Πελάτες θα πρέπει να γνωρίζουν, να επαληθεύουν την πιθανότητα και να προχωρούν σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις (Ο&Π) του Μεταφορέα που είναι προσβάσιμοι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κράτησης.

3.    Τιμές και πληρωμές

3.1 Τιμές και τέλη

Όσον αφορά τις υπηρεσίες χερσαίας μεταφοράς μιας Προσφοράς μεταφορέων White Label, το τέλος που εφαρμόζεται στους όρους χερσαίας μεταφοράς (Τιμή) ανά επιβάτη καθορίζεται κατά τη διακριτική ευχέρεια του Μεταφορέα ή του συνεργάτη του.

3.2 Πληρωμή

Εκτός από τη χρήση της FlixBus, εάν οι υπηρεσίες της υπάγονται στο άρθρο 2.1, η Distribusion θα λειτουργεί επίσης ως συνεργάτης του Μεταφορέα. Εάν έχετε οποιαδήποτε παράπονα ή ερωτήσεις σχετικά με την πληρωμή μιας Προσφοράς μεταφορέων White Label, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της FlixBus. Θα προωθήσουμε το παράπονο ή την ερώτησή σας στη Distribusion.

Κατά την αγορά εισιτηρίου λεωφορείου στην Πλατφόρμα White Label, οι Πελάτες θα καταβάλλουν το ποσό του εισιτηρίου στον εκδότη του εισιτηρίου από τον οποίο αγόρασαν το εισιτήριο οι Πελάτες και, κατά περίπτωση, ένα τέλος υπηρεσίας επιπλέον της τιμής του εισιτηρίου («Τέλος υπηρεσίας»).  Το Τέλος υπηρεσίας (εάν υπάρχει) θα εμφανιστεί στον Πελάτη πριν από την κράτηση ενός εισιτηρίου.

Εάν επιθυμείτε να ακυρώσετε μια Προσφορά μεταφορέων White Label για την οποία έχετε ήδη κάνει κράτηση, ανατρέξτε στους παρακάτω κανόνες ακύρωσης που αναφέρονται στο άρθρο 4.

3.3 Μέθοδοι πληρωμής

Οι Προσφορές μεταφορέων White Label στην Πλατφόρμα White Label πληρώνονται με τις ακόλουθες μεθόδους πληρωμής:

•    Πιστωτικές κάρτες (Mastercard/Visa)
•    Google Pay

Εάν η πληρωμή γίνει με πιστωτική κάρτα ή Google Pay, ο λογαριασμός του Πελάτη θα χρεωθεί μετά την ολοκλήρωση της κράτησης. Το όνομα και τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας του κατόχου της κάρτας θα προωθηθούν από την Distribusion στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών της, Adyen, Adyen N.V. Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ, στην Ολλανδία.

4.    Πολιτική ακύρωσης

Σε περίπτωση ακύρωσης της κρατημένης υπηρεσίας μεταφοράς από τον Μεταφορέα, ο Πελάτης έχει, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή/και τους Ο&Π του Μεταφορέα, το δικαίωμα να απαιτήσει από τον Μεταφορέα την επιστροφή του ποσού που καταβλήθηκε ή/και άλλων δικαιωμάτων κατά του Μεταφορέα, σύμφωνα με την εν λόγω νομοθεσία. Λεπτομέρειες παρέχονται στους Ο&Π του Μεταφορέα. Σε σχέση με τις Προσφορές μεταφορέων White Label, η FlixBus δεν είναι και δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη για την επιστροφή οποιουδήποτε ποσού ή για τυχόν ζημίες ή απώλεια κερδών, ή για την οργάνωση εναλλακτικών υπηρεσιών μεταφοράς ή υπηρεσιών αντικατάστασης.
 
Όταν η ακύρωση πραγματοποιείται από την πλευρά του Πελάτη, τα δικαιώματα ακύρωσης υπόκεινται στους όρους και τις προϋποθέσεις (Ο&Π) του σχετικού Μεταφορέα που θα παρασχεθούν κατά την κράτηση. Ωστόσο, το Τέλος υπηρεσίας (εάν υπάρχει) μπορεί να κρατηθεί από την FlixBus.  

Για τους Μεταφορείς που επιτρέπουν την ακύρωση ή/και τον επαναπρογραμματισμό των εισιτηρίων στο διαδίκτυο, οι λειτουργίες αυτές είναι διαθέσιμες μόνο σύμφωνα με τους Ο&Π του Μεταφορέα. Στον βαθμό που είναι δυνατή η ηλεκτρονική ακύρωση, σύμφωνα με τους Ο&Π του Μεταφορέα, η ακύρωση μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω του συνδέσμου που παρέχεται στην επιβεβαίωση κράτησης σχετικά με την Προσφορά μεταφορέων White Label.

5.    Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

Στο πλαίσιο της χρήσης της Πλατφόρμας White Label από τους Πελάτες, η FlixBus ή/και η Distribusion ενδέχεται να συλλέξει και να επεξεργαστεί ορισμένα από τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παρέχονται από τους Πελάτες. Κατά τη χρήση της Πλατφόρμας, οι Πελάτες αναγνωρίζουν και αποδέχονται την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τους από την FlixBus, καθώς και την Distribusion, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις διατάξεις της Πολιτικής απορρήτου της Πλατφόρμας White Label.

6.    Χρήση της Πλατφόρμας White Label

Η FlixBus παρέχει στους Πελάτες μη αποκλειστικό, προσωπικό και μη μεταβιβάσιμο δικαίωμα χρήσης της Πλατφόρμας White Label και των υπηρεσιών, για προσωπική και ιδιωτική χρήση των Πελατών, σε μη εμπορική βάση και σε συμμόρφωση με τους σκοπούς της Πλατφόρμας White Label και των υπηρεσιών.

Απαγορεύεται στους Πελάτες οποιαδήποτε άλλη χρήση ή εκμετάλλευση της Πλατφόρμας White Label και των υπηρεσιών και του περιεχομένου τους, χωρίς την εκ των προτέρων γραπτή άδεια της FlixBus. Συγκεκριμένα, οι Πελάτες απαγορεύεται να:
-    χρησιμοποιούν την Πλατφόρμα White Label για οποιαδήποτε εμπορική ή επικερδή χρήση·
-    αναπαράγουν, τροποποιούν, προσαρμόζουν, διανέμουν, εκπροσωπούν δημόσια και να διαδίδουν την Πλατφόρμα White Label, τις υπηρεσίες και το περιεχόμενο, εκτός εάν έχει εγκριθεί ρητά και γραπτώς από την FlixBus·
-    προβαίνουν σε αποσυμπίληση και αντίστροφη μηχανική της Πλατφόρμας White Label ή των υπηρεσιών· ή να
-    προβαίνουν σε εξαγωγή ή απόπειρα εξαγωγής (για παράδειγμα με τη χρήση ρομπότ εξόρυξης δεδομένων ή οποιουδήποτε άλλου παρόμοιου εργαλείου συλλογής δεδομένων ή/και εκτέλεση «screen scraping») των δεδομένων της Πλατφόρμας White Label.

7.    Ρόλος της FlixBus

Η Πλατφόρμα αποτελεί μια ηλεκτρονική πλατφόρμα στην οποία οι Πελάτες μπορούν να κάνουν απευθείας κράτηση μιας υπηρεσίας χερσαίων μεταφορών που παρέχεται από έναν συγκεκριμένο Μεταφορέα που αναφέρεται στην Πλατφόρμα White Label. Συνεπώς, η Πλατφόρμα White Label επιτρέπει την ολοκλήρωση συναλλαγών για υπηρεσίες χερσαίας μεταφοράς μεταξύ του Πελάτη και του Μεταφορέα, αλλά η FlixBus δεν είναι συμβατικός συνεργάτης σε σχέση με οποιαδήποτε Προσφορά μεταφορέων White Label ή/και τις υπηρεσίες χερσαίας μεταφοράς που συνδέονται με τις Προσφορές μεταφορέων White Label. Κατά τη χρήση της Πλατφόρμας White Label και κατά την αποδοχή αυτών των γενικών όρων και προϋποθέσεων, οι Πελάτες αναγνωρίζουν ότι η FlixBus δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος σε οποιαδήποτε σύμβαση που έχει συναφθεί μεταξύ Πελατών και Μεταφορέων.

Η FlixBus δεν παρέχει καμία υπηρεσία μεταφοράς και δεν ενεργεί υπό την ιδιότητα του Μεταφορέα. Ο ρόλος της FlixBus περιορίζεται στη διευκόλυνση της πρόσβασης στην Πλατφόρμα White Label, συνεπώς ως μεσάζων, δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για την αποτελεσματική χρήση μιας υπηρεσίας χερσαίας μεταφοράς και συγκεκριμένα δεν είναι υπεύθυνη για:

  • λανθασμένες πληροφορίες που κοινοποιούνται από τον Μεταφορέα σχετικά με την υπηρεσία χερσαίων μεταφορών·
  • ακύρωση ή τροποποίηση μιας υπηρεσίας είτε από έναν Πελάτη είτε από έναν Μεταφορέα·
  • μη πληρωμή του Τέλους υπηρεσίας από Πελάτη·
  • τη συμπεριφορά των Πελατών κατά τη διάρκεια, πριν ή μετά την παροχή της υπηρεσίας.

Η FlixBus δεν έχει κανέναν έλεγχο επί της συμπεριφοράς των Πελατών και των Μεταφορέων στην Πλατφόρμα White Label. Δεν κατέχει, εκμεταλλεύεται, προμηθεύει ή διαχειρίζεται και, ως εκ τούτου, δεν φέρει ευθύνη για τις συνθήκες των οχημάτων που εκτελούν την υπηρεσία χερσαίας μεταφοράς της κράτησης.

Η καταχώριση ενός Μεταφορέα στην Πλατφόρμα White Label ή σε οποιουσδήποτε άλλους ιστότοπους της FlixBus δεν αποτελεί και δεν θα πρέπει να αποτελεί σύσταση ή έγκριση της ποιότητας, του επιπέδου υπηρεσιών, της πιστοποίησης ή του τύπου των υπηρεσιών μεταφοράς ενός Μεταφορέα (ή των εγκαταστάσεων, χώρων, οχημάτων, κύριων ή βοηθητικών προϊόντων ή υπηρεσιών) δεν πρέπει να θεωρείται ως τέτοια, εκτός εάν ορίζεται ρητά διαφορετικά.

Η FlixBus δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε επικοινωνία από ή με τον Μεταφορέα στην Πλατφόρμα White Label ή μέσω της Πλατφόρμας White Label. Δεν μπορείτε να διεκδικήσετε οποιαδήποτε δικαιώματα έναντι της FlixBus από αιτήματα προς τον Μεταφορέα, από επικοινωνίες με τον Μεταφορέα ή οποιεσδήποτε βεβαιώσεις από τον Μεταφορέα σε σχέση με την παραλαβή μιας επικοινωνίας ή ενός αιτήματος από τον Πελάτη. Η FlixBus δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα αιτήματα ή οι επικοινωνίες προς ή από τον Μεταφορέα θα διαβαστούν, απαντηθούν, ληφθούν, εκπληρωθούν, εκτελεστούν ή γίνουν αποδεκτά (έγκαιρα).

8.    Λειτουργία, διαθεσιμότητα και χαρακτηριστικά της Πλατφόρμας

Η FlixBus και οι πάροχοι υπηρεσιών της προσπαθούν να διατηρούν την Πλατφόρμα White Label προσβάσιμη ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, η πρόσβαση μπορεί να ανασταλεί προσωρινά χωρίς προειδοποίηση, λόγω τεχνικών εργασιών συντήρησης, μετεγκατάστασης ή ενημέρωσης ή οποιωνδήποτε άλλων τεχνικών δυσκολιών σε σχέση με την Πλατφόρμα White Label, την πρόσβαση στο διαδίκτυο ή το διαδίκτυο εν γένει.

Η FlixBus διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να αναστείλει, προσωρινά ή μόνιμα, εν όλω ή εν μέρει, μεμονωμένα ή εν γένει την πρόσβαση στην Πλατφόρμα White Label ή τις λειτουργίες της.

9.    Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

Οι παρόντες Ο&Π έχουν συνταχθεί στα αγγλικά και υπόκεινται στο γερμανικό δίκαιο.

Ο τόπος δικαιοδοσίας για εγγεγραμμένους εμπόρους και νομικά πρόσωπα, καθώς και για φυσικά πρόσωπα των οποίων η κατοικία ή η συνήθης κατοικία κατά τον χρόνο της σχετικής δικαστικής αγωγής δεν είναι γνωστή, είναι το Μόναχο.

10.    Στοιχεία επικοινωνίας

Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τις υπηρεσίες χερσαίων μεταφορών, επικοινωνήστε απευθείας με τον αντίστοιχο Μεταφορέα. Για ερωτήσεις σχετικά με τη γενική χρήση της Πλατφόρμας White Label και τη διαδικασία πληρωμής, οι Πελάτες θα μπορούν να επικοινωνήσουν με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της FlixBus, τα ερωτήματα ή τα παράπονα σχετικά με τις πληρωμές θα προωθηθούν στην Distribusion για κατάλληλη υποστήριξη.