I. Για τη FlixCompanies: Γενικοί όροι και προϋποθέσεις μεταφοράς

Κατάσταση: 29/02/2024

1 Εφαρμογή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων

Οι όροι και οι προϋποθέσεις μεταφοράς ισχύουν για τη μεταφορά επιβατών με το δίκτυο υπεραστικών λεωφορείων FlixBus. Η μεταφορά στο σιδηροδρομικό δίκτυο FlixTrain διέπεται από ξεχωριστούς Όρους και Προϋποθέσεις Μεταφοράς.

Τα οχήματα χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά επιβατών.

1.1 Οι Όροι Μεταφοράς ισχύουν για τη μεταφορά επιβατών στο δίκτυο της Flix SE (εφεξής επίσης «Flix») σύμφωνα με τον Κανονισμό της ΕΕ αριθ. 181/2011. Τα οχήματα χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά επιβατών.
Όταν η παροχή της υπηρεσίας γίνεται από συνεργάτες (εφεξής και οι «Συνεργάτες»), ισχύουν αποκλειστικά οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις της εκάστοτε επιχείρησης και οι ειδικοί όροι μεταφοράς. Μπορείτε να τα βρείτε στους ιστότοπους των Συνεργατών. Λάβετε υπόψη ότι μπορεί να διατίθενται μόνο στα αγγλικά. Οι Συνεργάτες δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση μεταφοράς με τη χρήση της μάρκας FlixBus, με εξαίρεση τις ανταποκρίσεις 96 Βιέννη - Γκρατς και X96 αεροδρόμιο Βιέννης - Γκρατς, τις οποίες διαχειρίζεται η Dr. Richard Linien & co KG.

2 Δικαίωμα μεταφοράς

2.1 Υπάρχει δικαίωμα μεταφοράς εφόσον έχει συναφθεί σύμβαση μεταφοράς.

2.2 Η επιβεβαίωση της κράτησης (βλ. ρήτρα 3.1) δίνει στον επιβάτη το δικαίωμα ταξιδιού μεταξύ της έναρξης και του προορισμού που αναγράφεται στο εισιτήριο. Δεν επιτρέπεται η μετέπειτα επιβίβαση ή η πρόωρη αποβίβαση λόγω νομικών κανονισμών.

2.3 Εάν γίνει κράτηση για ένα ταξίδι κατά τη διάρκεια μεταφοράς με ένα όχημα, η υποχρέωση μεταφοράς θα υφίσταται μόνο στην περίπτωση που υπάρχει επαρκής διαθεσιμότητα θέσεων για ολόκληρο το ταξίδι.

2.4 Σε περίπτωση διακοπής του αιτήματος, υπάρχει υποχρέωση μεταφοράς μόνο στην περίπτωση που έγινε κράτηση για ταξίδι από ή προς αυτήν τη στάση εντός της αντίστοιχης προθεσμίας κράτησης. Οι διακοπές αιτημάτων υποδεικνύονται ως τέτοιες στα αντίστοιχα χρονοδιαγράμματα. Οι αντίστοιχες προθεσμίες προκράτησης βρίσκονται στο σχετικό πρόγραμμα.

3 Εισιτήρια, χρεώσεις μεταφοράς

3.1 Οι προβλεπόμενες χρεώσεις μεταφοράς πρέπει να καταβάλλονται ως αντάλλαγμα για τη μεταφορά. Για τον σκοπό αυτόν, τα εισιτήρια εκδίδονται από τη Flix. Η επιβεβαίωση της κράτησης, είτε εκτυπωμένη είτε εμφανιζόμενη σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο PDF) και μια έγκυρη επίσημη ταυτότητα με φωτογραφία θεωρείται ότι αποτελούν εισιτήριο. Εάν γίνει κράτηση κατά τη διάρκεια μεταφοράς με οχήματα, η χειρόγραφη ή τυπωμένη απόδειξη θα θεωρηθεί ως αποδεικτικό αγοράς και επιβεβαίωσης κράτησης. Δημιουργείται ένα εισιτήριο για κάθε άτομο και κάθε ταξίδι. Οι συνδέσεις με μεταφορά θεωρούνται ως ένα ταξίδι. Το όνομα και το επώνυμο του επιβάτη και, κατά περίπτωση, η ημερομηνία γέννησης πρέπει να παρέχονται κατά τη διαδικασία κράτησης. Το όνομα του επιβάτη αντιστοιχεί στη λίστα κρατήσεων που εμφανίζεται στο κινητό τηλέφωνο του οδηγού ή του προσωπικού στον σταθμό λεωφορείων με βάση την τρέχουσα κατάσταση κρατήσεων, προκειμένου να προσδιοριστεί εάν υπάρχει αξίωση μεταφοράς. Αυτό γίνεται κατά προτίμηση με τη σάρωση των εισιτηρίων.

3.2 Ο επιβάτης πρέπει να κάνει κράτηση πριν από την αναχώρηση. Η πρόσβαση στην καμπίνα του οχήματος επιτρέπεται μόνο με έγκυρη επιβεβαίωση κράτησης.

3.2.1 Η κράτηση για ταξίδια μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά στις πύλες web, μέσω των εφαρμογών της Flix για κινητά smartphone, σε συνεργαζόμενα πρακτορεία, στα οχήματα (σε κανονικούς ναύλους) και σε ορισμένους στελεχωμένους σταθμούς λεωφορείων. Μπορείτε να κάνετε κράτηση κατά τη διάρκεια μεταφοράς με όχημα μόνο εάν υπάρχουν αρκετές διαθέσιμες θέσεις για ολόκληρο το ταξίδι. Ως αποτέλεσμα, συνιστάται η προαγορά (στο διαδίκτυο, στην εφαρμογή ή σε πρακτορείο).

3.2.2 Η επιβεβαίωση της κράτησης αποθηκεύεται (στοιχεία παραγγελίας), μπορεί να ανακτηθεί μέσω της διαδικτυακής πύλης και μπορεί επίσης να αποσταλεί στον επιβάτη μέσω email, εάν είναι απαραίτητο.

3.2.3 Κάθε επιβάτης με έγκυρο εισιτήριο δικαιούται θέση. Σε αυτές τις περιπτώσεις, κατά την επιλογή θέσεων, προτεραιότητα δίνεται στους επιβάτες με παιδιά και άτομα με μειωμένη κινητικότητα.

3.3 Ηλεκτρονική αγορά εισιτηρίων:

3.3.1 Η παρουσίαση προϊόντων στο ηλεκτρονικό κατάστημα, προσβάσιμων μέσω του διαδικτύου και της εφαρμογής για smartphone, δεν συνιστά νομικά δεσμευτική προσφορά, αλλά μη δεσμευτικό ηλεκτρονικό κατάλογο που προτρέπει τους <εν δυνάμει επιβάτες να υποβάλλουν προσφορές. Κάνοντας κλικ στην επιλογή «Κράτηση»/«Πληρωμή», πραγματοποιείται μια δεσμευτική παραγγελία για τα προϊόντα στο καλάθι αγορών. Δημιουργείται ένα εισιτήριο για κάθε άτομο και κάθε ταξίδι. Οι συνδέσεις με μεταφορές (διασυνδέσεις) αντιμετωπίζονται ως ένα ταξίδι. Η επιβεβαίωση παραλαβής της εντολής εκδίδεται αμέσως μετά την υποβολή μέσω αυτόματης επιβεβαίωσης μέσω e-mail. Η σύμβαση μεταφοράς δεν θεωρείται ότι έχει συναφθεί έως ότου η Flix αποδεχτεί την παραγγελία εκδίδοντας επιβεβαίωση αποδοχής. Αυτή η επιβεβαίωση αποδοχής μπορεί να εκδοθεί με την αυτοματοποιημένη επιβεβαίωση μέσω e-mail ή ξεχωριστά σε μεταγενέστερο στάδιο.

3.3.2 Η τρέχουσα τεχνολογία σημαίνει ότι η επικοινωνία δεδομένων μέσω του διαδικτύου δεν μπορεί να διασφαλιστεί χωρίς σφάλματα ή/και με μόνιμα προσβάσιμο τρόπο. Δεν είναι δυνατή η ανάπτυξη και η λειτουργία προγραμμάτων υπολογιστών (λογισμικό) και συστημάτων επεξεργασίας δεδομένων (υλισμικό) με εντελώς άψογο τρόπο και ο αποκλεισμός όλων των απρόβλεπτων παραγόντων που μπορεί να προκύψουν σε συνδυασμό με το μέσο Internet. Ως αποτέλεσμα, η Flix δεν θα αναλάβει καμία εγγύηση για τη συνεχή, αδιάλειπτη διαθεσιμότητα του ιστότοπου και των τεχνικών συστημάτων της. Συγκεκριμένα, λόγω των τεχνικών χαρακτηριστικών του Διαδικτύου, δεν μπορεί να διασφαλιστεί η μόνιμη διαθεσιμότητα των επιλογών κράτησης στο Διαδίκτυο. Δεν θα υπάρχει δικαίωμα σε οποιεσδήποτε εκπτώσεις ή μειωμένες τιμές εάν, λόγω τεχνικών προβλημάτων, το σύστημα είναι διαθέσιμο ξανά μόνο σε μεταγενέστερο χρονικό σημείο (π.χ. προηγμένη περίοδος πώλησης).

3.3.3 Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι θεσμικές διατάξεις που αφορούν τα δικαιώματα ματαίωσης σε περίπτωση συμβάσεων εξ αποστάσεως δεν εφαρμόζονται όσον αφορά συμβάσεις μεταφοράς που συνάπτονται διαδικτυακά μέσω εξ αποστάσεως πώλησης και στην περίπτωση που ο διαχειριστής αναλαμβάνει, μετά τη σύναψη της σύμβασης, την εκτέλεση της υπηρεσίας σε συγκεκριμένο χρόνο ή εντός καθορισμένου χρονικού διαστήματος. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με την επιχείρηση ηλεκτρονικής ταχυδρομικής παραγγελίας. Ωστόσο, οι όροι μας σχετικά με τη ματαίωση παραμένουν ανεπηρέαστοι από τα παραπάνω.

3.4 Γραφεία Πωλήσεων που διαχειρίζεται το προσωπικό:

Τα πρακτορεία πωλήσεων, τα εκδοτήρια εισιτηρίων και το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της FlixCompanies μπορεί να χρεώσουν ένα τέλος εξυπηρέτησης για την ολοκλήρωση μιας κράτησης ή ματαίωσης. Η χρέωση πρακτορείου εξαρτάται από την τοποθεσία του καταστήματος.

3.5 Χρεώσεις μεταφοράς:

3.5.1 Δεν θα υπάρχει το δικαίωμα κράτησης όλων των κλιμάκων τιμών ή των ποσοστώσεων τιμών σε σχέση με οποιαδήποτε συγκεκριμένη μορφή κράτησης. Ειδικότερα, οι εκπτώσεις και οι προωθητικές τιμές μπορούν να γίνουν μόνο εν μέρει ηλεκτρονικά.

3.5.2 Ο ναύλος καλύπτει μόνο τη μεταφορά ατόμων, άλλες υπηρεσίες, καθώς και υπηρεσίες όπως η κράτηση θέσεων και η μεταφορά ποδηλάτων, πρόσθετων ή ειδικών αποσκευών, υπόκεινται σε ξεχωριστή χρέωση.

3.5.3 Ισχύουν ειδικοί όροι κράτησης για μειωμένους ναύλους. Η δημοσίευση των όρων του ναύλου σχετικά με τα μεμονωμένα δρομολόγια θα είναι καθοριστική για αυτό το θέμα.

4 Μη έγκυρα εισιτήρια

Ο επιβάτης πρέπει να επιδείξει τόσο το εισιτήριο όσο και μια έγκυρη ταυτότητα με φωτογραφία όταν του ζητηθεί από τους υπαλλήλους της FlixCompanies κατά τη διάρκεια τυχαίων ελέγχων εισιτηρίων με σκοπό τον έλεγχο της εγκυρότητας του εισιτηρίου.

5 Αυξημένες χρεώσεις μεταφοράς

5.1 Οι επιβάτες υποχρεούνται να πληρώσουν αυξημένο τέλος μεταφοράς σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ταξιδεύουν με όχημα και δεν έχουν κλείσει θέση στο εν λόγω ταξίδι, είτε εκ των προτέρων είτε κατά την επιβίβαση στο όχημα.

5.2 Οι επιβάτες οι οποίοι, κατά την επιθεώρηση, διαπιστώθηκε ότι δεν έκαναν έγκυρη κράτηση, υποχρεούνται να παρέχουν τα σωστά προσωπικά τους στοιχεία και να δηλώνουν την ταυτότητά τους κατόπιν αιτήματος.

5.3 Οι αυξημένες χρεώσεις μεταφοράς ανέρχονται στο διπλάσιο του συνήθους ναύλου για την απόσταση που διανύουν οι επιβάτες, αλλά τουλάχιστον 60 €, συν τον ναύλο για την υπολειπόμενη απόσταση από τον προορισμό που διανύουν οι επιβάτες. Εάν οι επιβάτες δεν μπορούν να επαληθεύσουν την απόσταση που διανύθηκε, το σημείο εκκίνησης της διαδρομής χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των αυξημένων χρεώσεων μεταφοράς.

5.4 Οι αυξημένες χρεώσεις μεταφοράς πρέπει να καταβάλλονται αμέσως ή, σε άλλες περιπτώσεις, το αργότερο 2 εβδομάδες μετά την παραλαβή του αιτήματος πληρωμής σε μορφή κειμένου. Μετά τη λήξη αυτής της προθεσμίας, θα χρεωθεί τέλος επεξεργασίας 5 € για κάθε γραπτή αίτηση πληρωμής, υπό την προϋπόθεση ότι ο επιβάτης δεν μπορεί να αποδείξει ότι δεν προέκυψαν έξοδα επεξεργασίας ή ότι έχουν μειωθεί. Η FlixCompanies διατηρεί το δικαίωμα να λάβει περαιτέρω μέτρα σχετικά με περαιτέρω αστικές ή/και ποινικές διαδικασίες.

6 Χρονοδιαγράμματα

6.1 Επιφυλασσόμαστε για τροποποιήσεις στις εγκεκριμένες και δημοσιευμένες ταξιδιωτικές ώρες, ημερομηνίες, διαδρομές και ναύλους για λόγους εύλογης αιτίας, ιδίως για την εφαρμογή αποφάσεων της αρχής αδειοδότησης.

6.2 Εάν οι διαδρομές που δημοσιεύονται στο χρονοδιάγραμμα επισημαίνονται με την αναφορά «υπόκειται σε επίσημη έγκριση», η διαδικασία αδειοδότησης που απαιτείται για τη συμπερίληψη των αντίστοιχων μεταφορικών συνδέσμων στο δημοσιευμένο χρονοδιάγραμμα δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί για τις εν λόγω διαδρομές (σύνδεση, στάση, ημέρα ταξιδιού, ναύλος κ.λπ.).

6.3 Τροποποιήσεις του χρονοδιαγράμματος οι οποίες τίθενται σε ισχύ μετά τη σύναψη της σύμβασης και για τις οποίες ο μεταφορέας δεν είναι υπεύθυνος (π.χ. μακροχρόνιες επιπτώσεις φυσικών καταστροφών ή μόνιμων κτηριακών χώρων) δεν δίνουν το δικαίωμα στους επιβάτες να διεκδικούν αποζημιώσεις, εφόσον οι εν λόγω τροποποιήσεις παρεκκλίνουν μόνο ασήμαντα από τις αρχικά συμφωνημένες ώρες αναχώρησης και άφιξης, δηλ. έως και 2 ώρες το μέγιστο. Οι ουσιώδεις τροποποιήσεις του χρονοδιαγράμματος θα δίνουν το δικαίωμα στους επιβάτες να αποχωρήσουν από τη σύμβαση μεταφοράς δωρεάν. Για να γίνει αυτό, οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνήσουν είτε με την τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης πελατών:

 • Κλήσεις από τη Γερμανία και την Ελβετία (γερμανικό σταθερό τηλέφωνο): +49 30 300 137 300
 • Κλήσεις από την Αυστρία (αυστριακό σταθερό τηλέφωνο): +43 820 910 340
 • Κλήσεις από την Ιταλία (ιταλικό σταθερό τηλέφωνο): +39 (02)947 59 208
 • Κλήσεις από τη Γαλλία (γαλλικό σταθερό τηλέφωνο): +33 (0)1 76 36 04 12
 • Κλήσεις από τη Μεγάλη Βρετανία (βρετανικό σταθερό τηλέφωνο): +44 1491 502156
 • Κλήσεις από την Κροατία (κροατικό σταθερό τηλέφωνο): +385 1 800 03 80
 • Κλήσεις από τη Δανία (δανέζικο σταθερό τηλέφωνο): +45 35 15 40 55
 • Κλήσεις από τη Σουηδία (σουηδικό σταθερό τηλέφωνο): +46 8124 11600
 • Κλήσεις από την Πολωνία (πολωνικό σταθερό τηλέφωνο): +48 22 307 93 34*
 • Κλήσεις από τη Ρωσία (ρωσικό σταθερό τηλέφωνο): +7 (495) 283-97-30

ή μέσω email στη διεύθυνση uslugi@flixbus.pl. Οι επιβάτες δεν θα έπρεπε να έχουν ξεκινήσει το ταξίδι τους σε αυτές τις περιπτώσεις. Άλλα δικαιώματα επιβατών παραμένουν ανεπηρέαστα.

7 Έναρξη ταξιδιού

7.1 Συνιστάται στους επιβάτες να φτάσουν στο σημείο αναχώρησης 15 λεπτά πριν από την έναρξη του ταξιδιού.

7.2 Τα αιτήματα μεταφοράς και το κρατημένο ταξίδι μπορούν να εκχωρηθούν διαφορετικά σε περίπτωση που οι επιβάτες δεν είναι παρόντες κατά την προγραμματισμένη ώρα και τόπο αναχώρησης για το δρομολόγιο της κράτησης.

7.3 Εάν οι επιβάτες ειδοποιηθούν μέσω SMS, e-mail ή άλλης γραπτής μορφής για καθυστέρηση στο ταξίδι, τότε η αξίωση μεταφοράς σε περίπτωση απουσίας των επιβατών θα λήξει μόνο από την καθυστέρηση του χρόνου ταξιδιού που καθορίζεται στο SMS ή το e-mail.

7.4 Το όνομα του επιβάτη αντιστοιχεί στη λίστα κρατήσεων που εμφανίζεται στο κινητό τηλέφωνο του οδηγού ή του προσωπικού στον σταθμό λεωφορείων με βάση την τρέχουσα κατάσταση κρατήσεων, προκειμένου να προσδιοριστεί εάν υπάρχει αξίωση μεταφοράς. Αυτό γίνεται κατά προτίμηση με τη σάρωση των εισιτηρίων. Σε ειδικές περιπτώσεις, ο επιβάτης πρέπει να ταυτοποιηθεί προς τον οδηγό και το προσωπικό εξυπηρέτησης κατόπιν αιτήματος, υποβάλλοντας την έντυπη ή ηλεκτρονική (ως αρχείο PDF) παρούσα επιβεβαίωση κράτησης, καθώς και έγκυρη ταυτότητα με φωτογραφία (ταυτότητα, διαβατήριο ή παρόμοια, συμπεριλαμβανομένης έγκυρης βίζας, εάν είναι απαραίτητο).

8 Μεταφορές

8.1 Κατά γενικό κανόνα, οι δημοσιευμένες προγραμματισμένες υπηρεσίες είναι άμεσες συνδέσεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να απαιτείται μεταφορά.

8.2 Εάν έχει προγραμματιστεί μεταφορά, η FlixCompanies εγγυάται τη συνέχιση της μεταφοράς των επιβατών στον προορισμό της κράτησης. Η FlixCompanies προσφέρει εναλλακτική μεταφορά εάν ένα λεωφορείο μεταφοράς δεν μπορεί να περιμένει καθυστερημένο λεωφορείο ανταπόκρισης σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτό μπορεί να έχει τη μορφή αυτοκινούμενων λεωφορείων που λειτουργούν από άλλες εταιρείες, αυτοκίνητα ή σιδηροδρόμους. Οι αξιώσεις για μια συγκεκριμένη μορφή μεταφοράς δεν αναγνωρίζονται. Σε περίπτωση που ο προορισμός βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση ή δεν υπάρχουν διαθέσιμες λογικές εναλλακτικές ανταποκρίσεις, καθιστώντας αναγκαία τη συνέχιση του ταξιδιού την επόμενη ημέρα, οι επιβάτες απολαμβάνουν δωρεάν διαμονή σε ξενοδοχείο μεσαίας κατηγορίας.

8.3 Ο κανονισμός που περιγράφεται παραπάνω ισχύει μόνο σε περιπτώσεις στις οποίες οι κρατήσεις επιβατών με Flix διαθέτουν απευθείας ανταποκρίσεις. Εάν οι επιβάτες κάνουν κράτηση για μεμονωμένες διαδρομές και τις συνδυάσουν για να δημιουργήσουν ένα ταξίδι που περιλαμβάνει μεταφορές, θα διατρέχουν τον κίνδυνο να χάσουν μια ανταπόκριση. Δεν θα υπάρχουν αξιώσεις για εναλλακτική μεταφορά ή διαμονή σε ξενοδοχείο σε αυτές τις περιπτώσεις. Ωστόσο, η Flix ή η FlixCompanies πρέπει να καταβάλλουν κάθε εύλογη προσπάθεια για να ενημερώνουν τους επιβάτες για εναλλακτικές ανταποκρίσεις.

8.4 Η μεταφορά σε υπηρεσίες μεταφοράς που δεν εκτελούνται από τη FlixCompanies δεν είναι εγγυημένη.

9 Γενικές υποχρεώσεις επιβατών

9.1 Οι οδηγίες που εκδίδονται από το προσωπικό οδηγών και το συνοδευτικό προσωπικό πρέπει να τηρούνται.

9.2 Το προσωπικό οδηγών και ανταποκρίσεων είναι εξουσιοδοτημένο να αποκλείει τα άτομα από το ταξίδι εάν είναι προφανώς μεθυσμένα ή υπό την επήρεια ναρκωτικών. Το ίδιο ισχύει και για τους επιβάτες που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των συνεπιβατών τους για άλλους λόγους ή επηρεάζουν σημαντικά την ευημερία των τελευταίων. Δεν θα υπάρχουν αξιώσεις για εναλλακτική μεταφορά σε αυτές τις περιπτώσεις.

9.3 Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα στο λεωφορείο. Αυτή η απαγόρευση περιλαμβάνει και τα ηλεκτρονικά τσιγάρα.

9.4 Οι επιβάτες θα είναι υπεύθυνοι για ζημιές που προκλήθηκαν πάνω, μέσα ή στο λεωφορείο συνειδητά.

9.5 Οι επιβάτες που προκαλούν ακαθαρσίες στο λεωφορείο, είτε εκ προθέσεως είτε ως αποτέλεσμα βαριάς αμέλειας, υποχρεούνται να καταβάλουν στη FlixCompanies τέλος καθαρισμού τουλάχιστον 100 €, υπό την προϋπόθεση ότι οι επιβάτες θα δικαιούνται να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία ότι δεν προκλήθηκε ζημία ή ότι η ζημία αυτή ήταν σημαντικά μικρότερη από την προαναφερόμενη πάγια τιμή.

9.6 Οι μεταφορείς μπορούν να ακυρώσουν τη σύμβαση μεταφοράς χωρίς προειδοποίηση σε περίπτωση που παρά την (προφορική) προειδοποίηση, ένας επιβάτης συμπεριφέρεται με τρόπο τόσο ενοχλητικό, που δεν είναι πλέον εύλογο για τον μεταφορέα ή/και τους υπόλοιπους επιβάτες να συνεχίσουν το ταξίδι. Αυτό ισχύει, επίσης, εάν ο επιβάτης δεν τηρήσει αντικειμενικά αιτιολογημένες οδηγίες (π.χ. οδηγίες ασφαλείας). Σε αυτήν την περίπτωση, ο μεταφορέας δικαιούται να παρακρατήσει τον ναύλο. Εξαίρεση αποτελεί η σχετιζόμενη με την ασθένεια απώλεια επιβάτη με λοιμώδη νόσο σύμφωνα με την ενότητα 3 παράγραφος 1 αρ. 2 του VO-ABB (Verordnung über die Allgemeinen Beförderungsbedingungen für den Straßenbahn- und Omnibus-Verkehr [νομική εντολή σχετικά με τους Γενικούς Όρους Μεταφοράς Τραμ και Λεωφορείων και τις Προγραμματισμένες Υπηρεσίες με Μηχανοκίνητα Οχήματα]). Σε αυτήν την περίπτωση, ο επιβάτης δικαιούται πλήρη επιστροφή της τιμής του εισιτηρίου.

9.7 Όλοι οι επιβάτες υποχρεούνται να χρησιμοποιούν τις ζώνες ασφαλείας σύμφωνα με τους θεσμικούς κανονισμούς, εφόσον το λεωφορείο είναι εξοπλισμένο κατ’ αυτόν τον τρόπο.

9.8 Κατά τη διάρκεια διαλειμμάτων/στάσεων ή αστυνομικών ελέγχων, οι επιβάτες των λεωφορείων πρέπει να αποβιβάζονται από το λεωφορείο, εάν τους ζητηθεί από το προσωπικό οδηγών και υπηρεσιών. Απαιτείται από τους επιβάτες να ακολουθούν τη διάρκεια του διαλείμματος που παρέχεται από το προσωπικό οδηγών και εξυπηρέτησης κατά τη διάρκεια των εν λόγω διαλειμμάτων. Το προσωπικό οδηγών είναι εξουσιοδοτημένο να συνεχίσει την οδήγηση εάν ένας επιβάτης δεν επιστρέψει στο λεωφορείο μετά τη λήξη του υποδεικνυόμενου χρόνου διαλείμματος και δεν είναι υπεύθυνο για την απουσία επιβάτη μετά τη λήξη του υποδεικνυόμενου χρόνου διαλείμματος.

10 Ειδικές υποχρεώσεις επιβατών σε διεθνή δρομολόγια

10.1 Κάθε επιβάτης που επιθυμεί τη μεταφορά μέσω οποιουδήποτε διεθνούς συνόρου θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη συμμόρφωση με όλους τους νόμους και τους κανονισμούς που σχετίζονται με τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα, τις θεωρήσεις visa, τα ξένα νομίσματα, τα τελωνεία και τους κανονισμούς υγείας. Η FlixBus δεν φέρει ευθύνη για οποιεσδήποτε συνέπειες λόγω μη συμμόρφωσης του επιβάτη με τους εν λόγω νόμους και κανονισμούς, ακόμη και αν αλλάξουν μετά την κράτηση.

10.2 Κάθε επιβάτης που επιθυμεί τη μεταφορά μέσω οποιωνδήποτε διεθνών συνόρων είναι υπεύθυνος για τη μεταφορά όλων των απαραίτητων ταξιδιωτικών εγγράφων μαζί του και για τη συμμόρφωση με τους νόμους κάθε χώρας από, μέσω ή προς την οποία επιθυμεί μεταφορά.

10.2.1 Για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Νορβηγίας και της Ισλανδίας συγκεκριμένα, η εθνική ταυτότητα τους γίνεται αποδεκτή ως ταξιδιωτικό έγγραφο. Για τους πολίτες όλων των άλλων εθνικοτήτων απαιτούνται διαβατήρια.

Συγκεκριμένα, αυτό δεν περιλαμβάνει: άδειες διαμονής (οι οποίες δεν εξουσιοδοτούν τη διέλευση των συνόρων), άδειες οδήγησης, ταυτότητες βιβλιοθήκης, φοιτητικές ταυτότητες, κάρτες ασφάλισης υγείας και παρόμοια έγγραφα.

10.2.2 Συνιστάται οι επιβάτες να ελέγχουν ανεξάρτητα τις απαιτήσεις εισόδου και ταξιδιού της χώρας προορισμού/χώρων διέλευσης επικοινωνώντας με τις σχετικές πρεσβείες ή προξενεία και ανατρέχοντας στον ιστότοπο europa.eu στη διεύθυνση: https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/entry-exit/index_el.htm. Η FlixBus δεν ευθύνεται για οποιεσδήποτε συνέπειες εάν ένας επιβάτης δεν φέρει μαζί του τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

10.3 Κάθε επιβάτης πρέπει να παρέχει στο προσωπικό οδηγών ή εξυπηρέτησης τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα για διασυνοριακή κίνηση πριν από κάθε ταξίδι με λεωφορείο μεγάλων αποστάσεων. Αυτό υπόκειται σε άμεσους ελέγχους από το προσωπικό οδηγών ή εξυπηρέτησης.

10.4 Η FlixBus διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την επιβίβαση στον επιβάτη εάν δεν μπορεί να παράσχει ταξιδιωτικά έγγραφα σύμφωνα με την Ενότητα 10.2.1.

10.5 Σύμφωνα με το Άρθρο 10.4, η FlixBus δεν έχει καμία υποχρέωση να αποζημιώσει το εισιτήριο πλήρως ή εν μέρει ή να προβεί σε οποιαδήποτε μορφή αποζημίωσης.

10.6 Οι παραδοτέες αποσκευές θα παραμείνουν ξεκλείδωτες για την επιτάχυνση των διαδικασιών εκτελωνισμού.

10.7 Οι επιβάτες υποχρεούνται να μεταφέρουν μόνο εμπορεύματα που εξαιρούνται από τελωνειακούς δασμούς στη φύση και την ποσότητα.

11 Παιδιά και ανήλικοι

11.1 Τα μικρά παιδιά ηλικίας 0 έως 3 ετών μπορούν να μεταφερθούν μόνο σε κατάλληλα παιδικά καθίσματα ασφαλείας. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, αυτά πρέπει να ασφαλίζονται με τις ζώνες ασφαλείας που βρίσκονται στα λεωφορεία. Τα παιδικά καθίσματα ασφαλείας πρέπει να ασφαλίζονται με ζώνες 2 σημείων και να παρέχονται από τους ενήλικες που συνοδεύουν τα εν λόγω μικρά παιδιά.

11.2 Τα παιδιά και οι ανήλικοι που δεν έχουν συμπληρώσει ακόμα την ηλικία των 10 ετών θα επιτρέπεται να ταξιδεύουν μόνο σε όλες τις εθνικές και διεθνείς προγραμματισμένες υπηρεσίες, εφόσον συνοδεύονται από ενήλικα.

11.3 Παιδιά και ανήλικοι ηλικίας 10 έως 14 ετών μπορούν να ταξιδέψουν μόνα τους μόνο στην περίπτωση που ένας γονέας ή νόμιμος κηδεμόνας επιβεβαιώσει γραπτώς κατά την κράτηση ότι ο εν λόγω ανήλικος είναι τόσο ικανός όσο και σε θέση να ξεκινήσει το ταξίδι του ασυνόδευτος και χωρίς επίβλεψη. Οι Flix, FlixCompanies και οι θυγατρικές τους δεν αναλαμβάνουν ρητά καμία ευθύνη για την επίβλεψη ενός ανηλίκου. Τα παιδιά που ταξιδεύουν μόνα τους δεν επιτρέπεται να ταξιδεύουν με ολονύκτιες υπηρεσίες και πέρα από τα εθνικά σύνορα. Επιπλέον, όλα τα παιδιά που ταξιδεύουν μόνα τους δεν είναι εξουσιοδοτημένα να συμμετέχουν σε ταξίδια που περιλαμβάνουν ανταποκρίσεις.

11.4 Οι νέοι ηλικίας 15 ετών και άνω μπορούν να ταξιδεύουν ανεξάρτητα. Στην περίπτωση διεθνών συνδέσεων, οι γονείς ή οι κηδεμόνες πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι έφηβοι φέρουν όλα τα έγγραφα και τις ταυτότητες που είναι απαραίτητα για τη διέλευση από τα σύνορα (βλ. επίσης ρήτρα 11.2).

11.5 Τα παιδιά ταξιδεύουν με μειωμένο ναύλο. Αυτός ο κανονισμός ισχύει για παιδιά και ανηλίκους που δεν έχουν συμπληρώσει ακόμα την ηλικία των 15 ετών. Εάν ένας διαθέσιμος προωθητικός ναύλος είναι μικρότερος από τον μειωμένο ναύλο, τα παιδιά θα πληρώσουν αυτόματα τη χαμηλότερη τιμή.

12 Επιβάτες με αναπηρίες ή περιορισμένη κινητικότητα

12.1 Όλοι θα έχουν την ευκαιρία να ταξιδέψουν, ανεξάρτητα από το αν έχουν αναπηρία ή περιορισμένη κινητικότητα. Στα άτομα με αναπηρία ή περιορισμένη κινητικότητα θα παρέχεται βοήθεια από τη FlixBus, σύμφωνα με το Παράρτημα I, α και β, του κανονισμού 181/2011 της ΕΕ, εντός του τομέα ευθύνης του μεταφορέα.

12.1.1 Στη Δημοκρατία της Τσεχίας, τα άτομα με αναπηρία ή περιορισμένη κινητικότητα μπορούν να ταξιδέψουν με μειωμένο ναύλο, υπό την προϋπόθεση ότι μπορούν να αποδείξουν ότι διαθέτουν έγκυρη κάρτα ZTP ή ZTP/P που έχει εκδοθεί στη Δημοκρατία της Τσεχίας.

12.2 Συνοδοί, βοήθεια κινητικότητας και σκύλοι οδηγοί

12.2.1 Το άτομο που σας συνοδεύει δικαιούται να ταξιδέψει δωρεάν εάν μπορείτε να αποδείξετε ότι πρέπει να συνοδεύεστε ανά πάσα στιγμή. Η απόδειξη παρέχεται με την επίδειξη κατά την αναχώρηση του κατάλληλου εγγράφου που αναφέρει την ανάγκη για συνεχή παρακολούθηση, για παράδειγμα στη Γερμανία, το «Schwerbehindertenausweis» [πιστοποιητικό σοβαρά αναπήρου] ή ένα ιατρικό πιστοποιητικό.

12.2.2 Προκειμένου να διασφαλιστεί η δυνατότητα μεταφοράς ατόμων με αναπηρίες ή περιορισμένη κινητικότητα, καθώς και των συνοδών τους, ο επιβάτης πρέπει να μας ενημερώσει σχετικά με τις ανάγκες του πριν από την κράτηση. (πρβλ. ρήτρα 12.5.3).

12.2.3 Η βοήθεια κινητικότητας και οι σκύλοι οδηγοί, που πρέπει να φέρουν μαζί τους τα άτομα, μεταφέρονται χωρίς πρόσθετη χρέωση, εφόσον έχει παρασχεθεί απόδειξη ή αντίστοιχη πιστοποίηση της αναπηρίας (πρβλ. ρήτρα 12.2.1). Αυτά τα ζώα δεν χρειάζεται να φορούν φίμωτρο.

12.2.4 Προκειμένου να διασφαλιστεί η δυνατότητα μεταφοράς συνοδού ή σκύλου οδηγού, ο επιβάτης πρέπει να ενημερώσει την εξυπηρέτηση πελατών μας τηλεφωνικά για τις ανάγκες του πριν από την κράτηση, τουλάχιστον 36 ώρες πριν από την αναχώρηση.

12.3 Στάσεις λεωφορείων/σταθμοί λεωφορείων

Η FlixCompanies δεν έχει καμία επιρροή στην κατάσταση των υποδομών των στάσεων και των σταθμών λεωφορείων που επισκέπτεται και συνεπώς στην πρόσβαση ατόμων με ειδικές ανάγκες. Συνεπώς, η FlixBus δεν μπορεί να εγγυηθεί κάτι τέτοιο. Ο αντίστοιχος διαχειριστής του σταθμού είναι υπεύθυνος για αυτό.

12.4 Άρνηση μεταφοράς

12.4.1 Σε περίπτωση που ο σχεδιασμός ή η υποδομή του οχήματος, συμπεριλαμβανομένων των σταθμών λεωφορείων και των στάσεων λεωφορείων, αποτρέπουν φυσικά την επιβίβαση, την έξοδο ή τη μεταφορά ατόμων με ειδικές ανάγκες, με περιορισμένη κινητικότητα με ασφαλή και επιχειρησιακά εφικτό τρόπο, η FlixCompanies διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την αποδοχή κράτησης, να εκδώσει ή να διαθέσει εισιτήριο ή να επιτρέψει στο εν λόγω άτομο να επιβιβαστεί στο όχημα. Σε αυτήν την περίπτωση, το ή τα εμπλεκόμενα πρόσωπα θα πρέπει να ενημερώνονται για όλα τα άλλα αποδεκτά εναλλακτικά μέσα μεταφοράς χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες που προσφέρονται από τη FlixCompanies.

12.4.2 Ο σχεδιασμός του οχήματος σημαίνει ότι η μεταφορά είναι δυνατή μόνο σε περίπτωση που άτομα με ειδικές ανάγκες ή άτομα με περιορισμένη κινητικότητα μπορούν να ξεκινήσουν το ταξίδι ανεξάρτητα και χωρίς εξωτερική βοήθεια. Οι επιβάτες μπορούν να ζητήσουν συνοδεία από άλλο άτομο της επιλογής τους, το οποίο είναι σε θέση να παράσχει τη βοήθεια που απαιτείται από άτομα με ειδικές ανάγκες ή άτομα με περιορισμένη κινητικότητα για να αποζημιωθούν για τους παραπάνω περιορισμούς. Συνοδοί αυτού του είδους μεταφέρονται δωρεάν και εκχωρούνται θέσεις δίπλα στα άτομα με ειδικές ανάγκες ή σε άτομα με περιορισμένη κινητικότητα όσο το δυνατόν περισσότερο.

12.4.3 Οι επιβάτες που επηρεάζονται θα ειδοποιηθούν άμεσα και, αν το ζητήσουν γραπτώς, εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του αιτήματος, σχετικά με τον αντίστοιχο λόγο άρνησης μεταφοράς.

12.4.4 Σε περίπτωση που η μεταφορά επιβάτη με αναπηρία ή περιορισμένη κινητικότητα ελέγχεται και εκδίδεται εισιτήριο, και εάν στη συνέχεια δεν επιτραπεί η μεταφορά σε αυτόν τον επιβάτη, τόσο ο επιβάτης όσο και ο συνοδός έχουν τις ακόλουθες επιλογές: (α) να ζητήσει την επιστροφή του ναύλου και το δωρεάν ταξίδι επιστροφής στο αρχικό σημείο αναχώρησης, όπως ορίζεται στη σύμβαση μεταφοράς το συντομότερο δυνατό, κατά περίπτωση, ή (β) να συνεχίσει το ταξίδι σε εναλλακτική διαδρομή με αποδεκτή εναλλακτική υπηρεσία μεταφοράς προς τον προορισμό που καθορίζεται στη σύμβαση μεταφοράς.

12.5 Μεταφορά αναπηρικών αμαξιδίων ή βοηθημάτων βάδισης

12.5.1 Οι επιβάτες με αναπηρίες ή περιορισμένη κινητικότητα δικαιούνται να μεταφέρουν δωρεάν τα πτυσσόμενα αναπηρικά αμαξίδια ή βοηθήματα βάδισης στον χώρο αποσκευών του λεωφορείου. Τα αναπηρικά αμαξίδια πρέπει να είναι πτυσσόμενα για λόγους ασφαλείας και χωρίς ηλεκτρική οδήγηση.

12.5.2 Επιπλέον, όλα τα αναπηρικά αμαξίδια που απαιτούνται στην καμπίνα επιβατών, ανεξάρτητα από την ημερομηνία κατασκευής των σημείων προσάρτησης για τις διατάξεις ασφάλισης, πρέπει να διαθέτουν τους λεγόμενους κόμβους φορτίου σύμφωνα με το πρότυπο 75078-2 του Γερμανικού Κέντρου Τυποποίησης (Deutsches Institut für Normung, DIN), καθώς και την άδεια του κατασκευαστή σύμφωνα με το DIN EN 12183 ή 12184. Η συμμόρφωση με τα πρότυπα μεταφοράς που αναφέρονται παραπάνω πρέπει να επιβεβαιώνεται μέσω της φόρμας που στάλθηκε πριν από την κράτηση (βλ. ρήτρα 12.5.4).

12.5.3 Προκειμένου να επαληθευτεί ότι είναι δυνατή η μεταφορά, ο επιβάτης καλείται να παράσχει το ακριβές μοντέλο του αναπηρικού αμαξιδίου ή άλλων βοηθημάτων βάδισης στην εξυπηρέτηση πελατών πριν από την κράτηση, τηλεφωνικά, από 14 ημέρες έως και το αργότερο 7 ημέρες (για μεταφορά στην καμπίνα των επιβατών) ή 36 ώρες (για μεταφορά στον χώρο αποσκευών) πριν από την αναχώρηση.

12.5.4 Ο επιβάτης εγγυάται ότι το αναπηρικό αμαξίδιο είναι λειτουργικό και τεχνικά ικανό να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Το αναπηρικό αμαξίδιο πρέπει να συμμορφώνεται με τις τρέχουσες νομικές απαιτήσεις ασφαλείας. Η μεταφορά σε αναπηρικό αμαξίδιο μπορεί να απορριφθεί εάν υπάρχουν σημαντικά στοιχεία που υποδεικνύουν ότι δεν είναι δυνατή η ασφαλής μετακίνηση ή είναι αμφισβητήσιμη. Ο μεταφορέας δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκλήθηκαν από ελαττωματική τεχνική κατάσταση του αναπηρικού αμαξιδίου.

13 Κράτηση θέσης

13.1 Κράτηση θέσης

13.1.1 Σε ορισμένα ταξίδια με τη FlixBus, μπορεί να γίνει κράτηση συγκεκριμένης θέσης όταν κάνετε κράτηση στους ιστότοπούς μας, σε συνεργαζόμενα πρακτορεία ή σε γραφεία εισιτηρίων της FlixCompanies. Η διαθεσιμότητα και τα τέλη κράτησης διαφέρουν ανάλογα με το δρομολόγιο, τη γραμμή, την κατηγορία θέσης (διάδρομος, παράθυρο, σειρά ή τραπέζι) και την ώρα της κράτησης.

13.1.2 Η κράτηση θέσης θα επιβεβαιωθεί με βάση την επιβεβαίωση της κράτησης. Οι κρατήσεις θέσεων για περισσότερα από ένα άτομα δεν εκχωρούνται μεμονωμένα, δηλαδή δεν υπάρχει ανάθεση μεταξύ των κρατήσεων θέσεων και του ατόμου που τις κάνει.

13.1.3 Δεν απαιτείται κράτηση θέσης (επί πληρωμή). Εάν δεν γίνει κράτηση θέσης και δεν έγινε αυτόματη κατανομή θέσεων από το σύστημα, ο επιβάτης είναι ελεύθερος να επιλέξει θέση σε μια καθορισμένη περιοχή όταν ξεκινά το ταξίδι με το λεωφορείο. Σε μια τέτοια περίπτωση, δεν μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι οι οικογένειες και οι ομάδες μπορούν να καθίσουν μαζί. Ωστόσο, διασφαλίζουμε πάντα ότι κάθε πελάτης έχει θέση στο λεωφορείο.

13.2 Περιορισμοί στις κρατήσεις θέσεων

13.2.1 Εάν δεν φτάσετε εγκαίρως στο λεωφορείο, θα χάσετε την αξίωσή σας για τη θέση και τη μεταφορά. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η FlixBus δικαιούται να εκχωρήσει το εισιτήριο σε άλλο πρόσωπο σύμφωνα με τη Ρήτρα 7.2. Συνεπώς, συνιστάται να φτάσετε στη στάση του λεωφορείου το αργότερο 15 λεπτά πριν από την αναχώρηση, ακόμη και αν έχετε κράτηση θέσης.

13.2.2 Γενικά, μόνο τα άτομα με κράτηση θέσης δικαιούνται να καταλάβουν μία κρατημένη θέση. Η FlixBus μπορεί να αναδιανείμει θέσεις για λόγους λειτουργίας ή ασφάλειας, ακόμα και μετά την αναχώρηση. Αυτό μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα, όταν έγκυες γυναίκες, ανήλικοι, παιδιά που ταξιδεύουν μόνα τους ή άτομα με σωματικές αναπηρίες πρέπει να μετακινηθούν σε άλλη θέση και δεν υπάρχουν διαθέσιμες αντίστοιχες θέσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες του οδηγού του λεωφορείου. Οι θέσεις μπορούν να ανατεθούν εκ νέου ανεξάρτητα από τη φυλή, τη θρησκεία, το χρώμα του δέρματος, την εθνικότητα ή το φύλο.

13.2.3 Εάν αλλάξει η κράτηση θέσης και δεν είναι δυνατή η εκχώρηση θέσης στην κατηγορία κράτησης ή ανώτερης θέσης, ο επιβάτης μπορεί να διεκδικήσει το τέλος κράτησης θέσης.

13.2.4 Σε περίπτωση ματαιώσεων και καθυστερήσεων σύμφωνα με τη Ρήτρα 17, το τέλος κράτησης θέσης θα επιστραφεί.

13.2.5 Δεν παρέχεται επιστροφή χρημάτων εάν ο επιβάτης δεν ταξίδεψε ή η θέση εκχωρήθηκε ή αγοράστηκε δωρεάν.

13.3 Ματαιώσεις και μεταβιβάσεις

Η χρέωση κράτησης θέσης επιστρέφεται όταν ένα ταξίδι ματαιώνεται ή γίνεται εκ νέου κράτηση, εκτός εάν η θέση έχει εκχωρηθεί δωρεάν. Ισχύουν οι διατάξεις της Ρήτρας 5 των όρων και προϋποθέσεων της κράτησης. Εάν ένα ταξίδι ματαιωθεί, οι κρατήσεις θέσεων μπορούν να μεταφερθούν σε άλλα άτομα στην ίδια κράτηση.

13.4 Κράτηση επιπλέον θέσης

13.4.1 Ισχύουν οι διατάξεις 13.1 έως 13.3.

13.4.2 Μια επιπλέον θέση δεν αποτελεί πρόσθετη αξίωση για μεταφορά κατά την έννοια της ενότητας 2.2. Συνεπώς, δεν επιτρέπεται να μεταβιβαστεί σε άλλο άτομο χωρίς έγκυρο εισιτήριο.

13.4.3 Η χρέωση για τη διαθέσιμη θέση διέπεται από τις τρέχουσες έγκυρες τιμές εισιτηρίων. Η διάταξη 13.1.1 ισχύει επίσης για το τέλος κράτησης θέσης για την επιπλέον θέση.

14 Ασφάλιση

[Ακυρωμένο]

15 Μεταφορά αγαθών

15.1 Αποσκευές:

15.1.1 Το επιτρεπόμενο όριο αποσκευών που περιλαμβάνεται στο ναύλο περιορίζεται σε μία δωρεάν αποσκευή ανά επιβάτη με μέγιστο μέγεθος 80 x 50 x 30 εκατοστά ανά αποσκευή. Επιτρέπονται ελαφρώς διαφορετικές διαστάσεις εάν το συνολικό μέγεθος των αποσκευών που αποτελούνται από ύψος, πλάτος και μήκος δεν υπερβαίνει τα 160 εκατοστά. Κάθε επιβάτης μπορεί να φέρει αποσκευές χωρίς χρέωση έως 20 κιλά. Οι αποσκευές αναφέρονται σε βαλίτσες και τσάντες. Η λήψη ενός σακιδίου πεζοπορίας αποτελεί εξαίρεση. Λάβετε υπόψη ότι ορισμένες από τις γραμμές μας ενδέχεται να έχουν εξαιρέσεις στην πολιτική αποσκευών. Εάν είναι απαραίτητο, αυτά θα εμφανίζονται κατά την αντίστοιχη διαδικασία κράτησης και στο εκδοθέν εισιτήριο.

15.1.2 Επιπλέον αποσκευές

15.1.2.1 Σε μεμονωμένες περιπτώσεις στο πλαίσιο των υφιστάμενων χωρητικοτήτων, επιτρέπεται στην τιμή άλλη μία αποσκευή (πρόσθετες αποσκευές) με μέγιστες διαστάσεις 80 x 50 x 30 εκατοστά και μέγιστο βάρος 20 κιλά. Για τις επιπλέον αποσκευές επιτρέπονται επίσης ελαφρώς διαφορετικές διαστάσεις, με την προϋπόθεση ότι ο συνολικός αριθμός αποσκευών δεν υπερβαίνει τα 160 εκ. Δεν υπάρχει γενικό δικαίωμα για τη μεταφορά περισσότερων από μία αποσκευών. Λάβετε υπόψη ότι ορισμένες από τις γραμμές μας ενδέχεται να έχουν εξαιρέσεις στην πολιτική αποσκευών. Εάν είναι απαραίτητο, αυτά θα εμφανίζονται κατά την αντίστοιχη διαδικασία κράτησης και στο εκδοθέν εισιτήριο.

15.1.2.2 Απαιτείται κράτηση των επιπλέον αποσκευών εκ των προτέρων. Η κράτηση μπορεί να γίνει είτε ηλεκτρονικά κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κράτησης είτε ηλεκτρονικά μέσω της σελίδας Διαχείριση κράτησης μετά την αγορά του εισιτηρίου. Εάν υπάρχει αρκετός χώρος στον χώρο αποσκευών του λεωφορείου και δεν έχει γίνει ακόμα κράτηση επιπλέον αποσκευών, μπορείτε να αγοράσετε επιπλέον θέση αποσκευών από τον οδηγό του λεωφορείου. Αυτή η αξιολόγηση αποτελεί ευθύνη του οδηγού του λεωφορείου. Η διαθεσιμότητα και το πρόσθετο τέλος αποσκευών διαφέρουν ανάλογα με το δρομολόγιο, τη γραμμή, την ώρα κράτησης και τον τρόπο κράτησης.

15.1.3 Οι επιβάτες υποχρεούνται να σημειώνουν στις αποσκευές τους το όνομα και τη διεύθυνσή τους για τους σκοπούς της σωστής ανάθεσης και επιστροφής, και ειδικά για την αποφυγή σύγχυσης.

15.1.4 Οι επιβάτες είναι υπεύθυνοι για τη φόρτωση των αποσκευών τους κατά την αλλαγή οχημάτων. Πιθανή βοήθεια από τον οδηγό του λεωφορείου θα παρέχεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και δεν αιτιολογεί αξιώσεις ως προς αυτό, εκτός εάν ο εν λόγω επιβάτης είναι ανάπηρος ή είναι άτομο με μειωμένη κινητικότητα.

15.2 Χειραποσκευές:

15.2.1 Οι χειραποσκευές μεταφέρονται δωρεάν, αλλά περιορίζονται σε μία αποσκευή ανά επιβάτη με μέγιστο μέγεθος 42 x 30 x 18 εκατοστά και μέγιστο βάρος 7 κιλά.

15.2.2 Απαιτείται από τους επιβάτες να αποθηκεύουν και να παρακολουθούν τις χειραποσκευές στην περιοχή των επιβατών με τρόπο που να διασφαλίζει ότι δεν διακυβεύεται η ασφάλεια και η σωστή λειτουργία του λεωφορείου και ότι δεν θα ενοχληθούν άλλοι επιβάτες. Οι χειραποσκευές πρέπει, κατ’ αρχήν, να αποθηκεύονται στις σχάρες αποσκευών που παρέχονται ή τοποθετούνται κάτω από τα καθίσματα μπροστά από τους επιβάτες.

15.2.3 Η χειραποσκευή και το περιεχόμενό της πρέπει να παραμένουν υπό τη φροντίδα των επιβατών κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και πρέπει να παρακολουθούνται κατάλληλα. Εάν παρατηρηθεί μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση από τρίτους, ο οδηγός του λεωφορείου θα πρέπει να ενημερωθεί. Οι επιβάτες καλούνται να ελέγξουν την πληρότητα των χειραποσκευών τους πριν από το τέλος του ταξιδιού.

15.3 Ειδικές αποσκευές:

15.3.1 Οι λεγόμενες ειδικές αποσκευές απαιτούν προηγούμενη καταγραφή από τους επιβάτες και επιβεβαίωση ότι είναι δυνατή η μεταφορά τους. Δεν υπάρχει γενική αξίωση για τη μεταφορά ειδικών αποσκευών.

15.3.2 Αντικείμενα που υπερβαίνουν τις τυπικές διαστάσεις αποσκευών θεωρούνται ειδικές αποσκευές. Ωστόσο, οι συνολικές διαστάσεις των ειδικών αποσκευών δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 240 εκ. (ύψος σε εκ. + πλάτος σε εκ. + βάθος σε εκ.). Μία μόνο αποσκευή δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το μέγιστο βάρος των 30 κιλών.

15.3.3 Η μεταφορά ειδικών αποσκευών περιορίζεται σε ένα τεμάχιο ανά επιβάτη.

15.3.4 Εντοιχιζόμενα εξαρτήματα, έπιπλα ή εξαρτήματα επίπλων, ηλεκτρονικές συσκευές, σανίδες του σερφ και χαρτοκιβώτια θα εξαιρούνται γενικά από τη μεταφορά. Τα ορθοπεδικά βοηθήματα και τα ποδήλατα δεν θεωρούνται ειδικές αποσκευές. Αυτά υπόκεινται σε ξεχωριστές προϋποθέσεις.

15.3.5 Απαιτείται κράτηση των ειδικών αποσκευών εκ των προτέρων. Η κράτηση μπορεί να γίνει είτε ηλεκτρονικά κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κράτησης είτε ηλεκτρονικά μέσω της σελίδας Διαχείριση κράτησης μετά την αγορά του εισιτηρίου. Εάν υπάρχει αρκετός χώρος στον χώρο αποσκευών του λεωφορείου και δεν έχει γίνει ακόμα κράτηση ειδικών αποσκευών, μπορείτε να αγοράσετε θέση ειδικής αποσκευής από τον οδηγό του λεωφορείου. Αυτή η αξιολόγηση αποτελεί ευθύνη του οδηγού του λεωφορείου. Η διαθεσιμότητα και το τέλος ειδικών αποσκευών διαφέρουν ανάλογα με το δρομολόγιο, τη γραμμή, την ώρα κράτησης και τον τρόπο κράτησης.

15.4 Μουσικά όργανα:

15.4.1 Τα μουσικά όργανα θεωρούνται ειδικές αποσκευές. Εάν το εν λόγω όργανο (συμπεριλαμβανομένης της θήκης) είναι μικρότερο από το προβλεπόμενο μέγεθος χειραποσκευής, μπορεί να μεταφερθεί δωρεάν στη θέση της χειραποσκευής. Εάν το εν λόγω όργανο (συμπεριλαμβανομένης της θήκης του) είναι μεγαλύτερο από το προβλεπόμενο μέγεθος χειραποσκευής, πρέπει να μεταφερθεί στον χώρο αποσκευών. Σε αυτή την περίπτωση, θα χρεωθεί ένα πρόσθετο τέλος (βλ. Ρήτρα 15.3.5). Τα μουσικά όργανα και οι θήκες τους των οποίων οι διαστάσεις υπερβαίνουν τα 135 x 48 x 35 εκ. δεν μεταφέρονται.

15.4.2 Συνιστάται γενικά η μεταφορά μουσικών οργάνων σε θήκες με σκληρό κέλυφος.

15.5 Πολύτιμα αντικείμενα και ηλεκτρονικός εξοπλισμός:

15.5.1 Πολύτιμα αντικείμενα, όπως μετρητά, κοσμήματα, πολύτιμα μέταλλα, κλειδιά, γυαλιά (γυαλιά ηλίου ή/και γυαλιά ανάγνωσης), ηλεκτρονικές συσκευές (φορητοί υπολογιστές, iPad, τάμπλετ, MP3 players, κινητά τηλέφωνα, κάμερες, power banks, μπαταρίες λιθίου ή συσσωρευτές λιθίου), ηλεκτρονικά τσιγάρα, ηλεκτρονικά καταναλωτικά αγαθά (ιδίως φορητοί υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, κ.λπ.) που επηρεάζονται από μια ενέργεια ανάκλησης από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο, φακοί επαφής, προθετικά, φαρμακευτική αγωγή, σημαντικά έγγραφα (πιστοποιητικά διπλώματος, άλλα πιστοποιητικά, διαπιστευτήρια, διαβατήρια, άδειες οδήγησης, κινητές αξίες), κ.λπ. και εύθραυστα αντικείμενα πρέπει να μεταφέρονται στις χειραποσκευές, όχι σε κανονικές αποσκευές, και υπόκεινται στη δέουσα επιμέλεια των επιβατών.

15.5.2 Σε περίπτωση που οι επιβάτες επιλέξουν να τοποθετήσουν πολύτιμα αντικείμενα στις κανονικές αποσκευές τους, δεν θα γίνονται δεκτές αξιώσεις ευθύνης. Οι περιπτώσεις πρόθεσης ή βαριάς αμέλειας εξαιρούνται από τα παραπάνω.

15.6 Καροτσάκια:

15.6.1 Τα καροτσάκια πρέπει να μεταφέρονται ως ειδικές αποσκευές (μέγιστο ένα καροτσάκι ανά επιβάτη). Τα καροτσάκια πρέπει να είναι πτυσσόμενα. Τα μη πτυσσόμενα καροτσάκια δεν πρέπει να μεταφέρονται. Η εγγραφή πρέπει να γίνει τηλεφωνικά μέσω της γραμμής εξυπηρέτησης πελατών 48 ώρες πριν από την έναρξη του ταξιδιού το νωρίτερο.

15.6.2 Τα καροτσάκια μεταφέρονται δωρεάν.

15.7 Ποδήλατα & ηλεκτρικά σκούτερ:

15.7.1 Ποδήλατα

15.7.1.1 Τα ποδήλατα μεταφέρονται σε ορισμένα δρομολόγια. Τα ποδήλατα πρέπει να έχουν κανονικό μέγεθος χωρίς εξαρτήματα και δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 20 κιλά. Δεν μεταφέρονται ηλεκτρονικά ποδήλατα, με ηλεκτρική υποβοήθηση, δίκυκλα ή τρίκυκλα.

15.7.1.2 Συνιστούμε σε όλους τους επιβάτες που επιθυμούν να κάνουν κράτηση για ποδήλατο, να κάνουν κράτηση για το ταξίδι και τους χώρους ποδηλάτου εκ των προτέρων.

15.7.1.3 Η μεταφορά ποδηλάτων εξαρτάται από τη διαθέσιμη χωρητικότητα έως πέντε ποδηλάτων ανά λεωφορείο. Δεν θα υπάρχει γενική αξίωση για τη μεταφορά ποδηλάτων.

15.7.1.4 Η μεταφορά ποδηλάτων υπόκειται σε επιπλέον χρέωση ποδηλάτου. Η διαθεσιμότητα και το τέλος ποδηλάτου διαφέρουν ανάλογα με το δρομολόγιο, τη γραμμή, την ώρα κράτησης και τον τρόπο κράτησης. Η μεταφορά γίνεται σε μεταφορείς ποδηλάτων. Σε ειδικές περιπτώσεις, η μεταφορά είναι δυνατή μόνο σε κατάλληλους σάκους στον χώρο αποσκευών (π.χ. αναδιπλούμενο ποδήλατο). Οι συνολικές διαστάσεις του σάκου ποδηλάτου δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 240 εκ. (ύψος + πλάτος + βάθος) και δεν πρέπει να ζυγίζουν περισσότερο από 20 κιλά. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να ενημερωθεί η εξυπηρέτηση πελατών (βλ. ρήτρα 15.3.5).

15.7.2 Ηλεκτρικά σκούτερ

15.7.2.1 Εξαιρείται η μεταφορά ηλεκτρικών σκούτερ και παρόμοιων ειδών σε υπεραστικά λεωφορεία.

15.8 Αντικείμενα που ξεχάστηκαν ή έμειναν στο λεωφορείο δεν καλύπτονται από ασφάλιση. Σε περίπτωση που οι επιβάτες έχουν αφήσει αντικείμενα στο λεωφορείο, θα πρέπει να συμπληρώσουν τη φόρμα απολεσθέντων αντικειμένων στις διαδικτυακές πύλες της Flix.

15.9 Δεν επιτρέπονται επικίνδυνες ουσίες και αντικείμενα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, ειδικά

 • εκρηκτικές, εύφλεκτες, ραδιενεργές, ακάθαρτες ή διαβρωτικές ουσίες,
 • μη συσκευασμένα ή μη προστατευμένα αντικείμενα που θα μπορούσαν να τραυματίσουν τους επιβάτες.

Αυτά περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, όπλα, πυρομαχικά και πυροτεχνικά.

16 Μεταφορά ζώων

16.1 Η μεταφορά σκύλων και άλλων ζώων στα υπεραστικά λεωφορεία αποκλείεται κατ’ αρχήν.

16.2 Οι κανόνες που ορίζονται στη ρήτρα 12.2.3 καθώς και στη ρήτρα 12.2.4 ισχύουν για την κινητική βοήθεια και τους σκύλους οδηγούς.

17 Δικαιώματα επιβατών σε περίπτωση καθυστερήσεων ή ματαιώσεων

17.1 Σε περίπτωση ματαίωσης ή καθυστέρησης, η FlixCompanies ή ο φορέας εκμετάλλευσης του σταθμού λεωφορείων θα ενημερώνει τους επιβάτες που αναχωρούν από έναν στελεχωμένο τερματικό σταθμό το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο 30 λεπτά μετά την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης, καθώς και για την εκτιμώμενη ώρα αναχώρησης αμέσως μόλις έχει στη διάθεσή της/του σχετική πληροφορία. Η FlixCompanies θα προσφέρει σε όλους τους επιβάτες, ειδικά σε όσους αναχωρούν από σταθμούς λεωφορείων χωρίς προσωπικό, ηλεκτρονικές πληροφορίες σχετικά με ματαιώσεις ή καθυστερήσεις. Για να λάβουν αυτές τις πληροφορίες μέσω SMS, οι επιβάτες πρέπει να δώσουν τον αριθμό κινητού τηλεφώνου κατά τη διαδικασία κράτησης.

17.2 Εάν είναι εύλογο να υποθέσουμε ότι η αναχώρηση του κρατημένου ταξιδιού πρέπει να ματαιωθεί, ή θα καθυστερήσει για περισσότερο από 120 λεπτά ή σε περίπτωση υπεράριθμων κρατήσεων, οι επιβάτες έχουν τις ακόλουθες επιλογές: (α) να συνεχίσουν το ταξίδι τους το συντομότερο δυνατό σε διαφορετική διαδρομή που οδηγεί στον προορισμό που ορίζεται στη σύμβαση μεταφοράς με όρους ανάλογους με αυτούς που κατονομάζονται στην ίδια, ή (β) να ζητήσουν επιστροφή του ναύλου και του δωρεάν ταξιδιού επιστροφής με το λεωφορείο στον τόπο αναχώρησης που ορίζεται στη σύμβαση μεταφοράς, όπως ισχύει. Αξιώσεις για επιστροφή του πλήρους, πληρωμένου ναύλου θα ισχύουν τόσο για τα τμήματα του ταξιδιού που ολοκληρώθηκαν όσο και για εκείνα που δεν ολοκληρώθηκαν, εάν ο επιβάτης δεν είναι σε θέση να ολοκληρώσει το ταξίδι σύμφωνα με τα αρχικά του ταξιδιωτικά σχέδια. Η επιστροφή χρημάτων πραγματοποιείται σε χρήμα εντός 14 ημερών από την παραλαβή της αξίωσης αποζημίωσης ή οι επιβάτες έχουν την επιλογή (α) ή (β), παραπάνω, εκτός εάν οι επιβάτες συμφωνήσουν σε άλλη μορφή επιστροφής χρημάτων.

17.3 Η Flix θα προσφέρει στους επιβάτες δωρεάν διαμονή σε ξενοδοχείο ή άλλη μορφή διαμονής, καθώς και θα τους βοηθήσει να οργανώσουν τη μεταφορά μεταξύ του σταθμού λεωφορείων και του τόπου διαμονής. Αυτό ισχύει στην περίπτωση που απαιτείται διαμονή μίας ή περισσότερων διανυκτερεύσεων ως αποτέλεσμα της ματαίωσης ή της καθυστέρησης του ταξιδιού από τον σταθμό λεωφορείων που υπερβαίνει τα 90 λεπτά σε περίπτωση ταξιδιών με προγραμματισμένη διάρκεια μεγαλύτερη των τριών ωρών. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η Flix θα προσφέρει στους επιβάτες σνακ, γεύματα ή αναψυκτικά ανάλογα με την περίοδο αναμονής ή την καθυστέρηση, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι διαθέσιμα στο λεωφορείο ή στον σταθμό λεωφορείων ή μπορούν να προμηθευτούν με εύλογο τρόπο. Η Flix περιορίζει το συνολικό κόστος της διαμονής, εξαιρουμένων των εξόδων μεταφοράς μεταξύ του σταθμού λεωφορείων και των καταλυμάτων, σε 80 € ανά διανυκτέρευση ανά επιβάτη και έως δύο διανυκτερεύσεις το μέγιστο. Η προαναφερθείσα αξίωση για δωρεάν διαμονή σε ξενοδοχείο ή άλλη μορφή διαμονής δεν ισχύει εάν η Flix μπορεί να αποδείξει ότι η ματαίωση ή η καθυστέρηση προκλήθηκε από δυσμενείς καιρικές συνθήκες ή σοβαρές φυσικές καταστροφές που διακυβεύουν την ασφαλή λειτουργία της προγραμματισμένης υπηρεσίας λεωφορείου.

17.4 Σε περίπτωση που το όχημα καταστεί μη λειτουργικό κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, η Flix θα προσφέρει στους επιβάτες τη δυνατότητα συνέχισης της μεταφοράς με εναλλακτικό όχημα ή μεταφοράς σε κατάλληλο σημείο αναμονής από τη στιγμή που θα συνεχιστεί το ταξίδι.

17.5 Περαιτέρω αξιώσεις που προκύπτουν από βλάβη που προκαλείται από τη ματαίωση ή την καθυστέρηση δεν εξαιρούνται.

18 Ευθύνη

18.1 Σε περίπτωση ελαφράς αμέλειας, η ευθύνη θα αναλαμβάνεται μόνο εάν παραβιαστούν ουσιώδεις συμβατικές υποχρεώσεις. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις πρόκλησης βλάβης στη ζωή, τη σωματική ακεραιότητα ή την υγεία. Η απεριόριστη ευθύνη για πρόθεση και βαριά αμέλεια θα συνεχίσει να ισχύει.

18.2 Η ευθύνη για παράπλευρη ζημία εξαιρείται σε περιπτώσεις συνήθους αμέλειας. Αυτό δεν ισχύει σε περιπτώσεις σκόπιμης ή αμελούς βλάβης στο σώμα, τη ζωή και την υγεία.

18.3 Το ποσό της αποζημίωσης σε περίπτωση θανάτου υπολογίζεται σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία. Το μέγιστο ποσό αποζημίωσης που προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 220.000 ευρώ ανά επιβάτη.

18.4 Η ευθύνη και το ύψος της αποζημίωσης για ζημιές στις αποσκευές περιορίζεται και εξαιρείται ως εξής:

18.4.1 Σε περίπτωση ζημιάς σε αποσκευές που προκύπτει από ατύχημα που αφορά το λεωφορείο ή απώλεια αποσκευών που προκύπτει από το ίδιο, το επίπεδο αποζημίωσης ανά αξίωση ζημιάς ανά επιβάτη και αποσκευή περιορίζεται στα 1.200 €.

18.4.2 Η ευθύνη εξαιρείται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η απώλεια αποσκευών ήταν ασύνδετη με ατύχημα που αφορούσε το λεωφορείο, πέραν του μπερδέματος ή της κλοπής τους, εκτός από περιπτώσεις πρόθεσης και βαριάς αμέλειας.

18.4.3 Εξαιρούνται οι ευθύνες για ζημιές ή περαιτέρω ζημιές που προκύπτουν από την αδυναμία των επιβατών να συσκευάσουν τις αποσκευές με τον κατάλληλο τρόπο, εκτός από τις περιπτώσεις πρόθεσης και βαριάς αμέλειας.

18.5 Η αποζημίωση σε περίπτωση ζημιάς σε αναπηρικά αμαξίδια και άλλο εξοπλισμό κινητικότητας ή βοηθητικές συσκευές θα πρέπει πάντα να ισούται, κατ’ ελάχιστο, με την αξία αντικατάστασης ή το κόστος επισκευής του χαμένου ή κατεστραμμένου εξοπλισμού. Κατά τη διαδικασία, θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για την εξασφάλιση τουλάχιστον προσωρινής αντικατάστασης, η οποία αντιστοιχεί στα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά του χαμένου ή κατεστραμμένου αναπηρικού αμαξιδίου ή άλλου εξοπλισμού κινητικότητας.

18.6 Το ποσό της αποζημίωσης για κάθε άλλη υλική ζημιά, η οποία δεν αποτελεί ούτε τυχαία ζημιά στις αποσκευές ούτε ζημιά σε αναπηρικά αμαξίδια ή άλλα βοηθήματα κινητικότητας ή βοηθητικές συσκευές, περιορίζεται σε 1.000 €, εκτός εάν η υλική ζημιά βασίζεται σε δόλο ή βαριά αμέλεια.

18.7 Οι περιορισμοί και οι εξαιρέσεις ευθύνης δεν θα ισχύουν για θεσμοθετημένη υποχρεωτική ευθύνη χωρίς υπαιτιότητα ή εάν έχει αναληφθεί εγγύηση μη σφάλματος σε μεμονωμένες περιπτώσεις.

19 Συμπληρωματικοί γενικοί όροι μεταφοράς

[Δεν ισχύουνe]

20 Τόπος δικαιοδοσίας

Ο τόπος δικαιοδοσίας για εγγεγραμμένους εμπόρους, νομικά και φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν γενικό τόπο δικαιοδοσίας στη Γερμανία, καθώς και για φυσικά πρόσωπα που έχουν μετακομίσει ή επαναπατριστεί στο εξωτερικό μετά τη σύναψη σύμβασης μεταφοράς, των οποίων η κατοικία ή η συνήθης κατοικία κατά τη στιγμή της καταγγελίας δεν είναι γνωστή, είναι το Μόναχο.

21 Αναποτελεσματικές διατάξεις

Εάν μεμονωμένες διατάξεις των παρόντων Γενικών όρων επιχειρηματικής δραστηριότητας και των προϋποθέσεων μεταφοράς πρέπει να είναι ή να καταστούν πλήρως ή μερικώς αναποτελεσματικές ή άκυρες, αυτό δεν θίγει κατ’ αρχήν την αποτελεσματικότητα της σύμβασης μεταφοράς στο σύνολό της.

II. Ειδικοί όροι μεταφοράς για κάθε χώρα

1. Πρόσθετοι όροι μεταφοράς που ισχύουν για τη Δανία

 • Σχετ. 5: Οι φοιτητές, τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι λαμβάνουν έκπτωση στις κανονικές τιμές όταν ταξιδεύουν εντός της Δανίας. Λάβετε υπόψη ότι απαιτείται να επιδείξετε μια έγκυρη ταυτότητα με φωτογραφία στον οδηγό κατά την κράτηση και το ταξίδι με μειωμένη τιμή κατά την άφιξη. Εισιτήρια για παιδιά, φοιτητές ή ηλικιωμένους πολίτες ισχύουν μόνο με την προσκόμιση ενός πάσου. Εάν δεν μπορείτε να δώσετε στον οδηγό ταυτότητα, το μειωμένο εισιτήριο θα χαθεί και θα χρειαστείτε κανονικό εισιτήριο για το ταξίδι.
  Οι Δανοί στρατιώτες που υπάγονται σε υποχρεωτική στρατιωτική θητεία μπορούν να ταξιδέψουν δωρεάν, προσκομίζοντας τα κατάλληλα έγγραφα και ταυτότητα για την εν λόγω θητεία. Η κράτηση θέσης πρέπει να γίνει μέσω e-mail στο: service@flixbus.com.
 • Σχετ. 11: Οι ρήτρες 11.2, 11.3 και 11.5 δεν ισχύουν για δρομολόγια εντός της Δανίας. Οι ανήλικοι κάτω των 16 ετών μπορούν να ταξιδέψουν μόνοι τους εντός της Δανίας, ακόμη και σε ταξίδια που περιλαμβάνουν ανταποκρίσεις, εάν ο γονέας ή ο νόμιμος κηδεμόνας έχει επιβεβαιώσει γραπτώς ότι ο εν λόγω ανήλικος είναι σε θέση να ξεκινήσει το ταξίδι ασυνόδευτος και χωρίς επίβλεψη. Η FlixBus δεν αναλαμβάνει ρητά κανένα καθήκον επίβλεψης του ανηλίκου. Εντός της Δανίας, τα παιδιά ταξιδεύουν πάντα με μειωμένη τιμή σε σύγκριση με τα εισιτήρια ενηλίκων. Έως δύο παιδιά κάτω των 12 ετών μπορούν να ταξιδέψουν δωρεάν εάν συνοδεύονται από επιβάτη ηλικίας 16 ετών και άνω. Ένα παιδί κάτω των 12 ετών μπορεί να ταξιδέψει δωρεάν εάν συνοδεύεται από παιδί ηλικίας μεταξύ 12 και 15 ετών.

2. Πρόσθετοι όροι μεταφοράς που ισχύουν για τη Γαλλία

 • Σχετ. 7.6: Όλοι οι επιβάτες άνω των 18 ετών που ταξιδεύουν στη Γαλλία και εντός της γαλλικής επικράτειας, θα πρέπει να έχουν στην κατοχή τους από τις 9 Αυγούστου 2021 ένα από τα τρία αποδεικτικά στοιχεία υγείας που σχετίζονται με την κάρτα υγείας: πιστοποιητικό πλήρους εμβολιασμού, αποδεικτικό έγκυρου αρνητικού τεστ RT-PCR ή τεστ αντιγόνων, αποτέλεσμα θετικού τεστ RT-PCR που πιστοποιεί την ανάρρωση από τον Covid-19, ηλικίας τουλάχιστον 11 ημερών και όχι άνω των 6 μηνών.
  Οι επιβάτες που δεν διαθέτουν επαρκή απόδειξη για αυτό μπορεί να αποκλειστούν από το ταξίδι. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν υπάρχει δικαίωμα αντικατάστασης της μεταφοράς.
  Από τις 30 Σεπτεμβρίου 2021, αυτά τα μέτρα ισχύουν για όλους τους επιβάτες άνω των 12 ετών.
 • Σχετ. 11: Οι ρήτρες 11.2, 11.3 και 11.4 δεν ισχύουν για δρομολόγια εντός της Γαλλίας και για διεθνείς ανταποκρίσεις από τη Γαλλία. Οι ανήλικοι κάτω των 16 ετών πρέπει να συνοδεύονται από γονέα ή νόμιμο κηδεμόνα σε οποιοδήποτε ταξίδι. Εάν παιδιά ή νεαροί ενήλικες ηλικίας 16 και 17 ετών ταξιδεύουν διεθνώς από τη Γαλλία, οι γονείς ή κηδεμόνες τους πρέπει να διασφαλίσουν ότι έχουν μαζί τους όλα τα έγγραφα και τα έγγραφα ταυτότητας που απαιτούνται για τη διέλευση των συνόρων (ταυτότητα/διαβατήριο και βίζα, εάν απαιτείται).
 • Σχετ. 12.2.1: Εάν το άτομο διατηρεί: - Στη Γαλλία, μια κάρτα κινητικότητας και ένταξης «αναπηρίας» ή «προτεραιότητας» - Στη Γερμανία, μια κάρτα αναπηρίας για σοβαρά ανάπηρους ή ιατρικό πιστοποιητικό - Στην Ιταλία, πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από την περιφερειακή υγειονομική αρχή (ASL) ή από τον Εθνικό Οργανισμό Κοινωνικής Πρόνοιας (INPS) - Στη Δημοκρατία της Τσεχίας, μια έγκυρη κάρτα ZTP/P που έχει εκδοθεί στη Δημοκρατία της Τσεχίας (PS) και δεν του γίνεται δεκτή η κράτηση, η έκδοση ή η προμήθεια εισιτηρίου ή επιβίβασης στο όχημα, λόγω της αναπηρίας του, το εν λόγω άτομο μπορεί να ζητήσει να συνοδεύεται από άλλο άτομο της επιλογής του, ικανό να παρέχει τη βοήθεια που χρειάζεται. Ο συνοδός πρέπει να είναι άνω των 18 ετών, να μεταφέρεται δωρεάν και, όπου είναι δυνατόν, να του παραχωρείται θέση δίπλα σε άτομο με ειδικές ανάγκες ή σε άτομο με μειωμένη κινητικότητα.
 • Σχετ. 12.2.3: Η πρόσβαση στη μεταφορά επιτρέπεται για σκύλους οδηγούς ή σκύλους συνοδείας που συνοδεύουν άτομα που κατέχουν την κάρτα «ενσωμάτωσης ατόμων με μειωμένη κινητικότητα» με τις σημάνσεις «αναπηρία» και «προτεραιότητα». Οι σκύλοι οδηγοί και οι σκύλοι συνοδείας έχουν τα ίδια δικαιώματα κατά τη διάρκεια των εκπαιδεύσεων. Ο σκύλος οδηγός ή ο σκύλος συνοδείας πρέπει να αναγνωρίζεται από το αντίστοιχο πιστοποιητικό ταυτοποίησης. Αυτά τα ζώα εξαιρούνται από την απαίτηση για φίμωτρο. Επιπλέον, σε περίπτωση διεθνών ανταποκρίσεων, πρέπει να φέρουν το διαβατήριο σκύλου για διεθνή ταξίδια.
 • Σχετ. 21.2: Μετά την επικοινωνία με την Εξυπηρέτηση Πελατών και εφόσον δεν υπάρχει ικανοποιητική απάντηση εντός 60 ημερών, ο επιβάτης ενημερώνεται για την επιλογή να καταφύγει σε διαμεσολάβηση, επικοινωνώντας δωρεάν με τον Διαμεσολαβητή Τουρισμού και Ταξιδιών. Αυτό μπορεί να γίνει είτε μέσω ταχυδρομείου στην ακόλουθη διεύθυνση: MTV – MEDIATION TOURISME VOYAGE Service dépôt des saisines BP 80303 75823 PARIS Cedex 17, ή ηλεκτρονικά υποβάλλοντας το αίτημα μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας τους, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: https://www.mtv.travel/saisine-du-mediateur/.

3. Πρόσθετοι όροι μεταφοράς που ισχύουν για την Ιταλία

 • Σχετ. 11.1: Τα μικρά παιδιά ηλικίας 0 έως 3 ετών μπορούν να μεταφερθούν μόνο σε κατάλληλα παιδικά καθίσματα ασφαλείας. Αυτές οι θέσεις πρέπει να ασφαλίζονται με τις ζώνες ασφαλείας δύο σημείων που είναι διαθέσιμες στο λεωφορείο και πρέπει να παρέχονται από τους ενήλικες που συνοδεύουν τους ανηλίκους. Η FlixBus δεν είναι υπεύθυνη για την καταλληλότητα και τη συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις των καθισμάτων ασφαλείας που φέρουν οι ενήλικες που συνοδεύουν τους ανηλίκους.

Ανήλικοι ηλικίας τουλάχιστον 3 ετών μπορούν να μεταφερθούν με τη χρήση συστημάτων συγκράτησης, μόνο εάν τα τελευταία είναι εγκεκριμένα και συμβατά με το ύψος τους (άρθρο 172.6 Codice della Strada).

Εάν το λεωφορείο δεν διαθέτει εγκεκριμένα συστήματα συγκράτησης, οι ανήλικοι πρέπει να μεταφέρονται με τις συνήθεις ζώνες ασφαλείας, μόνο εάν είναι συμβατοί με το ύψος τους. Αυτή η διάταξη ισχύει μόνο για παιδιά βάρους κάτω των 36 κιλών.

Μόνο οι ενήλικες που είναι υπεύθυνοι για την επίβλεψη των ανηλίκων θα φέρουν ευθύνη, σε περίπτωση που δεν συμμορφωθούν με αυτές τις διατάξεις. Οι επιβάτες που ζυγίζουν έως 36 κιλά και έχουν ύψος έως 1,50 μέτρα μπορούν να ταξιδέψουν χωρίς να χρησιμοποιούν συστήματα συγκράτησης παιδιών, μόνο εάν δεν κάθονται στην πρώτη σειρά και συνοδεύονται από επιβάτη που είναι τουλάχιστον 16 ετών.

Στις διεθνείς ανταποκρίσεις, οι ανήλικοι ηλικίας μεταξύ 0 και 14 ετών (ανήλικοι που δεν είναι ακόμη 14 ετών) μπορούν να ταξιδέψουν μόνο εάν συνοδεύονται από ενήλικα (γονείς, νόμιμο κηδεμόνα ή άλλο άτομο νόμιμης ηλικίας). Εάν οι ανήλικοι κάτω των 14 ετών ταξιδεύουν σε διεθνείς ανταποκρίσεις που συνοδεύονται από ενήλικα εκτός των γονέων ή του νόμιμου κηδεμόνα τους, οι τελευταίοι πρέπει να χορηγούν ρητή εξουσιοδότηση, υπογράφοντας επιστολή συναίνεσης στα αρμόδια Αρχηγεία Αστυνομίας (Questura), την οποία μπορείτε να κατεβάσετε στον ακόλουθο σύνδεσμο.

Η ισχύς της ταξιδιωτικής άδειας περιορίζεται στο μονό ταξίδι (προορίζεται ως ταξίδι απλής μετάβασης ή/και μετ’ επιστροφής) εκτός του τόπου διαμονής του ανηλίκου, με καθορισμένο προορισμό.

Αν οι ανήλικοι ηλικίας μεταξύ 14 και 15 ετών (ανήλικοι που είναι ήδη 14 αλλά όχι ακόμη 15 ετών) θέλουν να ταξιδέψουν με διεθνείς ανταποκρίσεις χωρίς να συνοδεύονται από ενήλικα, οι γονείς ή ο νόμιμος κηδεμόνας τους πρέπει να χορηγούν γραπτή εξουσιοδότηση, για να επισυναφθεί στο εισιτήριο, χρησιμοποιώντας τη φόρμα που παρέχεται στον παρακάτω σύνδεσμο.

Στις εγχώριες ανταποκρίσεις, οι ανήλικοι ηλικίας μεταξύ 0 και 10 ετών (ανήλικοι που δεν είναι ακόμη 10 ετών) μπορούν να ταξιδέψουν μόνο εάν συνοδεύονται από ενήλικα (γονείς, νόμιμο κηδεμόνα ή άλλο άτομο νόμιμης ηλικίας). Εάν οι ανήλικοι κάτω των 10 ετών ταξιδεύουν σε εθνικές συνδέσεις που συνοδεύονται από ενήλικα εκτός των γονέων ή του νόμιμου κηδεμόνα τους, ο τελευταίος πρέπει να χορηγήσει γραπτή άδεια, για να επισυναφθεί στο εισιτήριο, χρησιμοποιώντας τη φόρμα που παρέχεται στον ακόλουθο σύνδεσμο.

Αν οι ανήλικοι ηλικίας μεταξύ 10 και 15 ετών (ανήλικοι που είναι πάνω από 10 ετών αλλά όχι ακόμη 15 ετών) θέλουν να ταξιδέψουν με εγχώριες ανταποκρίσεις χωρίς να συνοδεύονται από ενήλικα, οι γονείς ή ο νόμιμος κηδεμόνας τους πρέπει να χορηγούν γραπτή εξουσιοδότηση, για να επισυναφθεί στο εισιτήριο, χρησιμοποιώντας τη φόρμα που παρέχεται στον παρακάτω σύνδεσμο.

Η Flix και η FlixCompanies δεν είναι υπεύθυνες για την επίβλεψη των ανηλίκων.

 • Σχετ. 12: Ένα άτομο του οποίου η κινητικότητα μειώνεται κατά τη χρήση της μεταφοράς λόγω σωματικής αναπηρίας (αισθητηριακής ή κινητικής, μόνιμης ή προσωρινής), νοητικής αναπηρίας ή αναπηρίας ή οποιασδήποτε άλλης αιτίας αναπηρίας ή λόγω ηλικίας και του οποίου η κατάσταση απαιτεί την κατάλληλη προσοχή και προσαρμογή της παρεχόμενης υπηρεσίας σε όλους τους επιβάτες στις συγκεκριμένες ανάγκες του («Άτομο με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα» ή «Άτομο με αναπηρία»).
 • Σχετ. 12.2.1: Το άτομο συνοδός δικαιούται να ταξιδέψει δωρεάν εάν ο επιβάτης μπορεί να αποδείξει ότι πρέπει να συνοδεύεται ανά πάσα στιγμή. Η απόδειξη παρέχεται με την επίδειξη του κατάλληλου εγγράφου που αναφέρει την ανάγκη για συνεχή βοήθεια κατά την αναχώρηση. Στην Ιταλία, το πιστοποιητικό υγείας (Πιστοποιητικό) που εκδόθηκε από την τοπική υγειονομική αρχή (ASL) ή το Εθνικό Ινστιτούτο Κοινωνικής Ασφάλισης (INPS).
 • Σχετ. 12.2.3: Οι σκύλοι συνοδείας για άτομα με αναπηρίες και οι σκύλοι οδηγοί για την τύφλωση μεταφέρονται δωρεάν, κατόπιν προσκόμισης έγκυρου εγγράφου που αποδεικνύει σοβαρή αναπηρία ή αντίστοιχου πιστοποιητικού (βλέπε 12.2.1). Αυτά τα ζώα πρέπει να φορούν φίμωτρο εάν ζητηθεί από τον οδηγό ή έναν επιβάτη.

4. Πρόσθετοι όροι μεταφοράς που ισχύουν για την Πολωνία

 • Σχετ. 2.2: Η διάταξη δεν αποκλείει το δικαίωμα του επιβάτη να αλλάξει τη σύμβαση μεταφοράς ή να αποσυρθεί από τη σύμβαση μεταφοράς στον τόπο όπου το λεωφορείο σταματά στη στάση του λεωφορείου κατά τη διάρκεια του ταξιδιού για ανταποκρίσεις που εκτελούνται από τη FlixBus Polska sp. z o.o. Η απόσυρση από τη σύμβαση μεταφοράς κατά τη διάρκεια του ταξιδιού απαιτεί προηγούμενη ειδοποίηση του οδηγού. Η αλλαγή της σύμβασης μεταφοράς κατά τη διάρκεια του ταξιδιού απαιτεί προηγούμενη ενημέρωση του οδηγού και αγορά νέου εισιτηρίου.
 • Σχετ. 3.1: Τα εισιτήρια που αγοράζονται για δρομολόγια που εκτελούνται από τη FlixBus Polska sp. z o.o. θεωρούνται τιμολόγια για τους σκοπούς του πολωνικού Νόμου περί Φόρου Πωλήσεων.
 • Σχετ. 3.2.1: Η αγορά εισιτηρίων για ανταποκρίσεις που εκτελούνται από τη FlixBus Polska sp. z o.o. είναι δυνατή εντός επιλεγμένων λεωφορείων.
 • Σχετ. 3.5.3: Για ταξίδια εντός της Πολωνίας υπάρχουν τιμώμενες νόμιμες εκπτώσεις που χορηγούνται σε δικαιούχα άτομα βάσει του πολωνικού Νόμου σχετικά με τα δικαιώματα μεταφοράς με έκπτωση στις δημόσιες συγκοινωνίες ή άλλες διατάξεις. Η χρέωση σε αυτήν την περίπτωση υπολογίζεται με βάση τη νόμιμη έκπτωση και την τιμή που καθορίζεται στον κατάλογο χρεώσεων που ισχύει επί του παρόντος για τη δεδομένη διαδρομή. Ο επιβάτης πρέπει να παρουσιάσει ένα έγκυρο έγγραφο που να επιβεβαιώνει τα δικαιώματα έκπτωσης πριν επιβιβαστεί στο λεωφορείο. Πληροφορίες σχετικά με τις νομότυπες παραχωρήσεις και τα έγκυρα έγγραφα για την επιβεβαίωση της επιλεξιμότητας μπορείτε να βρείτε εδώ.
 • Σχετ. 5: Για τις υπηρεσίες που εκτελούνται από τη FlixBus Polska sp. z o.o., ισχύουν επίσης οι διατάξεις που ορίζονται στη ρήτρα 5 σε περίπτωση έλλειψης αναγνώρισης έγκυρων εγγράφων που πιστοποιούν το δικαίωμα για δωρεάν ή μειωμένο ναύλο.
 • Σχετ. 5.3: Για τις υπηρεσίες που εκτελούνται από τη FlixBus Polska sp. z o.o. ο αυξημένος ναύλος θα είναι το άθροισμα του κατάλληλου ναύλου και του πρόσθετου ναύλου: PLN 150 - που συλλέχθηκε κατά την επιθεώρηση ή PLN 200 - όταν εκδόθηκε αίτημα πληρωμής.
 • Σχετ. 5.4: Για τις υπηρεσίες που εκτελούνται από τη FlixBus Polska sp. z o.o., ο αυξημένος ναύλος και ο πρόσθετος ναύλος θα επιστρέφονται και το αίτημα πληρωμής θα ακυρώνεται, μετά την πληρωμή του τέλους διεκπεραίωσης του PLN 15 και εάν ο επιβάτης είναι σε θέση, το αργότερο εντός 7 ημερών από την ημερομηνία μεταφοράς, να παρέχει έγγραφα ότι έγινε κράτηση για το σχετικό ταξίδι ή ότι δικαιούται δωρεάν ή μειωμένο ναύλο. Τα σχετικά έγγραφα πρέπει να αποστέλλονται μέσω της φόρμας επικοινωνίας στη διεύθυνση https://help.flixbus.com/s/contact-us?language=en_IE ή με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: FlixBus Polska sp. z o.o. Fabryczna 5A , 00-446 Βαρσοβία, Πολωνία.
 • Σχετ. 9.3: Στην Πολωνία δεν επιτρέπεται η κατανάλωση αλκοόλ στο λεωφορείο.
 • Σχετ. 9.5: Στην περίπτωση δρομολογίων που εκτελούνται από τη FlixBus Polska sp. z o.o., η ρήτρα 9.5 ισχύει με την προϋπόθεση ότι οι επιβάτες υποχρεούνται να καταβάλουν αποζημίωση μόνο για τη βρομιά που αναφέρεται παραπάνω, στο ποσό των πραγματικών εξόδων της ζημίας που προκλήθηκε.
 • Σχετ. 12: Στην Πολωνία και στις υπηρεσίες που διαχειρίζεται η FlixBus Polska sp. z o.o., οι παράγραφοι 12.2.3 και 12.2.4 ισχύουν για άτομα με αναπηρίες με σκύλους συνοδείας, όπως ορίζεται από τους σχετικούς νόμους. Ισχύουν οι ακόλουθες διατάξεις:
 • Σχετ. 12.2.3: Ο σκύλος συνοδείας ενός ατόμου με αναπηρία μεταφέρεται χωρίς πρόσθετη χρέωση, εφόσον είναι εξοπλισμένος με εξάρτηση και το άτομο με αναπηρία διαθέτει πιστοποιητικό που επιβεβαιώνει την κατάσταση του σκύλου συνοδείας και πιστοποιητικό των απαιτούμενων κτηνιατρικών εμβολιασμών. Αυτά τα ζώα δεν χρειάζεται να φορούν φίμωτρο.
 • Σχετ. 12.2.4: Η διάταξη δεν ισχύει.
 • Σχετ. 18: Οι διατάξεις της ρήτρας 18 δεν ισχύουν για την Πολωνία, αλλά ισχύουν οι ακόλουθες διατάξεις περί ευθύνης (18.8.1 έως 18.8.9), σύμφωνα με την πολωνική αστική νομοθεσία και τον πολωνικό νόμο για τη μεταφορά επιβατών:
 • Σχετ. 18.8.1: Τα παράπονα που προκύπτουν από τη σύμβαση μεταφοράς που έχει συναφθεί με τον μεταφορέα πρέπει να αποστέλλονται γραπτώς στη FlixBus χρησιμοποιώντας τη φόρμα στις διαδικτυακές πύλες της Flix ή να αποστέλλονται γραπτώς με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση: FlixBus Polska sp. z o.o. Fabryczna 5A , 00-446 Βαρσοβία, Πολωνία. Παράπονα μπορούν να υποβληθούν εντός ενός έτους από την ημερομηνία του συμβάντος που αποτελεί το αντικείμενο της καταγγελίας.
 • Σχετ. 18.8.2: Η καταγγελία θα πρέπει να περιλαμβάνει ιδίως τον προσδιορισμό του προσώπου που υποβάλλει την καταγγελία, την περιγραφή των περιστάσεων και των επιφυλάξεων που τέθηκαν, την ένδειξη της ζημίας που υπέστη, τον προσδιορισμό της απαίτησης (ποσό αποζημίωσης) και την υπογραφή του προσώπου που υποβάλλει την καταγγελία. Τα παράπονα πρέπει να συνοδεύονται από πρωτότυπα ή φωτοαντίγραφα του εισιτηρίου, καθώς και άλλα συμβατικά έγγραφα που σχετίζονται με τη σύμβαση μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που πιστοποιούν το δικαίωμα για δωρεάν ή μειωμένη μεταφορά.
 • Σχετ. 18.8.3: Εάν η καταγγελία αφορά αποσκευές, πρέπει να εξηγηθούν η ακριβής ζημιά και οι συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη.
 • Σχετ. 18.8.4: Εάν η καταγγελία δεν περιλαμβάνει τις παραπάνω απαιτήσεις, αυτές οι πληροφορίες πρέπει να παρασχεθούν. Στην περίπτωση αυτή, ο μεταφορέας ζητά από τον καταγγέλλοντα να παράσχει αυτές τις πληροφορίες εντός 14 ημερών από την παραλαβή της αίτησης. Εάν ο καταγγέλλων δεν απαντήσει στο αίτημα εντός αυτής της περιόδου, η καταγγελία δεν θα υποβληθεί σε περαιτέρω επεξεργασία.
 • Σχετ. 18.8.5: Ο μεταφορέας θα επεξεργαστεί το παράπονο εντός 30 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του συμπληρωμένου παραπόνου.
 • Σχετ. 18.8.6: Περαιτέρω προϋποθέσεις και μια λεπτομερής διαδικασία παραπόνων ρυθμίζονται από τον Νόμο περί Μεταφορών της Πολωνίας και τους Εκτελεστικούς Κανονισμούς.
 • Σχετ. 19 και 20: Αυτές οι διατάξεις δεν ισχύουν για συνδέσεις που εκτελούνται από τη FlixBus Polska sp. z o.o.

5. Πρόσθετοι Όροι Μεταφοράς που ισχύουν για τη Δημοκρατία της Τσεχίας

 • Σχετ. 3.3.3: Σύμφωνα με τις διατάξεις της Ενότητας 1840 του Π.Κ. 89/2012, ο ΑΚ, όπως τροποποιήθηκε, ειδικές διατάξεις που αφορούν υποχρεώσεις δυνάμει συμβάσεων που εκτελούνται ως συμβάσεις εξ αποστάσεως, δυνάμει των οποίων ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση εντός περιόδου δεκατεσσάρων ημερών, δεν εφαρμόζονται στις συμβάσεις μεταφοράς επιβατών.
 • Σχετ. 11.2 έως 11.4: Αντί του ηλικιακού περιορισμού στις παραγράφους 11.2 έως 11.4, τα παιδιά κάτω των έξι ετών μπορούν να μεταφερθούν μόνο εφόσον συνοδεύονται από άτομο άνω των δέκα ετών.
 • Σχετ. 11.5: Οι επιβάτες ηλικίας έως έξι ετών μεταφέρονται δωρεάν. Αυτό δεν ισχύει για το δεύτερο ή οποιοδήποτε άλλο επόμενο παιδί που συνοδεύεται από τον ίδιο επιβάτη ή, εάν το παιδί λάβει ξεχωριστή θέση κατόπιν αιτήματος του συνοδού επιβάτη. Επιβάτες ηλικίας 6 έως 18 ετών ταξιδεύουν με εκπτωτικούς ναύλους.
 • Σχετ. 12: Εντός της Τσεχικής Δημοκρατίας, τα άτομα με αναπηρίες ή περιορισμένη κινητικότητα ταξιδεύουν με μειωμένο ναύλο, εάν μπορούν να παρουσιάσουν έγκυρη κάρτα ZTP ή ZTP/P που έχει εκδοθεί στην Τσεχική Δημοκρατία.
 • Σχετ. 12.2.1: Ο οδηγός μεταφέρεται χωρίς χρέωση, όπου παρουσιάζονται αποδεικτικά στοιχεία της ανάγκης για μόνιμη καθοδήγηση. Ως προσκόμιση των αποδεικτικών στοιχείων ορίζεται η παροχή κατάλληλου εγγράφου κατά την έναρξη ενός ταξιδιού, υποδεικνύοντας την ανάγκη για μόνιμη καθοδήγηση. Στην Τσεχική Δημοκρατία πρόκειται για έγκυρη κάρτα ZTP/P που έχει εκδοθεί στην Τσεχική Δημοκρατία.
 • Σχετ. 12.2.4: Η διάταξη δεν ισχύει.
 • Σχετ. 17.2: Σε περίπτωση που ένας επιβάτης έχει εισιτήριο απλής μετάβασης για ανταπόκριση η οποία, στον σταθμό αναχώρησής του, καθυστερεί κατά 60 λεπτά ή περισσότερο και ο επιβάτης αποφασίζει να εγκαταλείψει το ταξίδι του, δικαιούται επιστροφή χρημάτων ναύλου.
 • Σχετ. 18.1. έως 18.3, 18.6, 18.7: Ισχύουν οι νομοθετημένες διατάξεις περί ευθύνης.
 • Σχετ. 18.4.2: Αντί για τη διάταξη που περιλαμβάνεται, θα ισχύουν τα ακόλουθα: ο επιβάτης θα δικαιούται επιστροφή χρημάτων για αποδεδειγμένες ζημιές σε χαμένες αποσκευές που έχουν μεταφερθεί στον χώρο αποσκευών, έως 3.000 CZK το μέγιστο.
 • Σχετ. 19: Εκτός από τους παρόντες Γενικούς Όρους Μεταφοράς, ισχύει το Διάταγμα του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών με αριθμό 175/2000 Coll., σχετικά με τους Κανόνες Μεταφοράς Δημόσιων Σιδηροδρομικών και Οδικών Επιβατών ή άλλη σχετική νομοθεσία.
 • Σχετ. 20: Οποιαδήποτε ενδεχόμενη δικαστική διαφορά μεταξύ της FlixBus CZ s.r.o. και ενός επιβάτη θα ασκηθεί ενώπιον δικαστηρίου στην Τσεχική Δημοκρατία.

6. Πρόσθετοι όροι μεταφοράς που ισχύουν για τη Σουηδία

 • Σχετ. 17.2:
  • Καθυστερήσεις σε διαδρομές σε γραμμές συνολικής απόστασης μικρότερες από 150 χλμ. (π.χ. γραμμή 690 Arlanda έως Στοκχόλμη C)
   • Σε ταξίδια με γραμμές συνολικής απόστασης μικρότερες από 150 χλμ., ισχύουν άλλες διατάξεις σε περίπτωση καθυστέρησης άνω των 20 λεπτών.
   • Οι επιβάτες μπορούν είτε να πραγματοποιήσουν το ταξίδι με άλλα μέσα μεταφοράς είτε να συνεχίσουν το ταξίδι με το λεωφορείο με καθυστέρηση, και στις δύο περιπτώσεις οι επιβάτες θα δικαιούνται οικονομική αποζημίωση. Δεν εξαρτάται από την απόσταση που καλύπτετε μόνοι σας, αλλά από τη συνολική απόσταση της γραμμής διαύλου που χρησιμοποιείτε.
  • Αποζημίωση για άλλα μεταφορικά μέσα.
   • Εάν υπάρχουν εύλογες ενδείξεις για να υποτεθεί ότι οι επιβάτες θα καθυστερήσουν περισσότερο από 20 λεπτά στον προορισμό τους, οι επιβάτες δικαιούνται πρώτα να πραγματοποιήσουν το ταξίδι με άλλα μέσα μεταφοράς και στη συνέχεια να λάβουν αποζημίωση για την εναλλακτική μεταφορά. Η εναλλακτική μεταφορά μπορεί να είναι, για παράδειγμα, δημόσια συγκοινωνία, ταξί ή ιδιόκτητο αυτοκίνητο. Αιτήματα επιστροφής χρημάτων για ταξίδια με ταξί μπορούν να εξεταστούν μόνο εάν η διαδρομή πραγματοποιήθηκε από και προς τους ακριβείς σταθμούς που είχαν κρατηθεί ή προγραμματιστεί.
   • Το κόστος εναλλακτικής μεταφοράς πρέπει να είναι εύλογο σε σχέση με τις περιστάσεις και δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1/40 του βασικού ποσού τιμής, όπως ορίζεται από τον Κώδικα Κοινωνικής Ασφάλισης (2010:110), (SEK 1182,50 για το έτος 2020). Δεν υπάρχουν προκαθορισμένα όρια για το ποιες είναι οι εύλογες δαπάνες, αλλά θα αποφασιστεί σε κάθε μεμονωμένη περίπτωση.
   • Οι επιβάτες ενδέχεται, επίσης, να δικαιούνται αποζημίωση για άλλα μεταφορικά μέσα σε περίπτωση καθυστέρησης, ακόμη και αν δεν μπόρεσαν να αγοράσουν εισιτήριο λεωφορείου. Το λεωφορείο θα πρέπει να καθυστερήσει περισσότερο από 20 λεπτά και οι επιβάτες θα πρέπει να έχουν προγραμματίσει να ταξιδέψουν με ακρίβεια σε αυτό το ταξίδι με λεωφορείο που έχει καθυστερήσει. Πρέπει να υπάρχουν αποδείξεις ότι οι επιβάτες έχουν κάνει κάποιες προετοιμασίες, όπως να βρίσκονται στον σταθμό στάσης/λεωφορείων για να ταξιδέψουν με το λεωφορείο που έχει καθυστερήσει.
  • Επιστροφή τελών εισιτηρίων
   • Εάν οι επιβάτες επιλέξουν να συνεχίσουν το ταξίδι τους με το λεωφορείο με καθυστέρηση, δικαιούνται επιστροφή τιμής:
    • Εάν το ταξίδι καθυστερήσει για περισσότερο από 20 λεπτά, έχουν το δικαίωμα επιστροφής του 50% της τιμής του εισιτηρίου.
    • Εάν το ταξίδι καθυστερήσει για περισσότερο από 40 λεπτά, έχουν το δικαίωμα επιστροφής του 75% της τιμής του εισιτηρίου.
    • Εάν το ταξίδι καθυστερήσει για περισσότερο από 60 λεπτά, έχουν το δικαίωμα επιστροφής του 100% της τιμής του εισιτηρίου.
   • Οι επιβάτες που ζητούν επιστροφή χρημάτων για εναλλακτική μεταφορά πρέπει να εγείρουν αξίωση εντός δύο μηνών μετά το συμβάν της καθυστέρησης.

7. Πρόσθετοι όροι μεταφοράς που ισχύουν για την Εσθονία

 • Σχετ. 3.5.3: Στο εγχώριο δρομολόγιο υπάρχουν νόμιμες εκπτώσεις που χορηγούνται σε δικαιούμενα πρόσωπα σύμφωνα με τον Νόμο περί Δημόσιων Συγκοινωνιών της Εσθονίας. Η χρέωση σε αυτήν την περίπτωση υπολογίζεται με βάση τη νόμιμη έκπτωση και την τιμή που καθορίζεται στον τιμοκατάλογο που ισχύει επί του παρόντος για τη δεδομένη διαδρομή. Ο επιβάτης πρέπει να παρουσιάσει ένα έγκυρο και απαραίτητο έγγραφο που να επιβεβαιώνει τα δικαιώματα έκπτωσης πριν επιβιβαστεί στο λεωφορείο.
 • Σχετ. 18.1. έως 18.3, 18.4.1 και 18.6: Ισχύουν οι νομοθετημένες διατάξεις περί ευθύνης.
 • Σχετ. 19 και 20: Αυτές οι διατάξεις δεν ισχύουν για συνδέσεις που εκτελούνται από τη FlixBus Estonia OÜ. Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Μεταφοράς διέπονται, ερμηνεύονται και επιβάλλονται σύμφωνα με τους νόμους της Δημοκρατίας της Εσθονίας, εάν η σύνδεση εκτελείται από τη FlixBus Estonia OÜ. Οποιαδήποτε διαφορά, αξίωση ή αντιπαράθεση που προκύπτει από ή σχετίζεται με τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Μεταφοράς ή/και οποιαδήποτε σύνδεση που διαχειρίζεται η FlixBus Estonia OÜ θα επιλύεται τελικά στο Ειρηνοδικείο του Harju στο Ταλίν της Εσθονίας.

8. Πρόσθετοι όροι μεταφοράς που ισχύουν για τη Λετονία

 • Σχετ. 3.5.3: Ένας επιβάτης δικαιούται να χρησιμοποιήσει τις ισχύουσες αποζημιώσεις χρέωσης που καθορίζονται στις κανονιστικές ρυθμίσεις της Δημοκρατίας της Λετονίας εντός δρομολογίων ενός δικτύου δρομολογίων. Οι αποζημιώσεις χρεώσεων που καθορίζονται στις κανονιστικές ψηφοφορίες της Δημοκρατίας της Λετονίας ισχύουν μόνο για εγχώρια δρομολόγια. Ο επιβάτης πρέπει να παρουσιάσει ένα έγκυρο έγγραφο που να επιβεβαιώνει τα δικαιώματα αποζημίωσης χρεώσεων πριν επιβιβαστεί στο λεωφορείο.
 • Σχετ. 11: Οι διατάξεις που καθορίζονται στη ρήτρα 11 ισχύουν για τη Λετονία, με τις ακόλουθες πρόσθετες διατάξεις:
 • Σχετ. 11.6: Τα παιδιά κάτω των 7 ετών θα επιτρέπεται να ταξιδεύουν ανά πάσα στιγμή μόνο εάν συνοδεύονται από ενήλικα ή άτομο άνω των 13 ετών.
 • Σχετ. 11.7: Τα παιδιά κάτω των 16 ετών δεν επιτρέπεται να ταξιδεύουν χωρίς ενήλικα, εάν ο χρόνος ταξιδιού είναι από τις 22:00 έως τις 6:00.
 • Σχετ. 11.8: Εάν παιδιά κάτω των 18 ετών ταξιδεύουν διεθνώς από τη Λετονία, οι γονείς ή οι κηδεμόνες τους πρέπει να διασφαλίσουν ότι έχουν μαζί τους όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διέλευση των συνόρων.
 • Σχετ. 18: Οι διατάξεις που καθορίζονται στη ρήτρα 18 δεν ισχύουν για τη Λετονία, αλλά ισχύουν οι ακόλουθες πρόσθετες διατάξεις:
 • Σχετ. 18.9.1: Εάν ο επιβάτης αρνήθηκε να ταξιδέψει και επέστρεψε το εισιτήριο που είχε αγοράσει προηγουμένως, δικαιούται αποζημίωση για την αξία του εισιτηρίου που υπογράφηκε σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και τις ισχύουσες νομικές πράξεις.
 • Σχετ. 18.9.2: Σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και τις ισχύουσες νομικές πράξεις, η FlixBus θα αποζημιώνει τις άμεσες ζημίες (εκτός από την απώλεια κέρδους), εάν η άφιξη ή η αναχώρηση ενός οχήματος οδικών μεταφορών τακτικής μεταφοράς επιβατών (σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ισχυόντων νόμων και κανονισμών) δεν συμμορφώνεται με το χρονοδιάγραμμα, καθώς και εάν έχει ματαιωθεί ένα ταξίδι σε διεθνές δρομολόγιο για το οποίο ένας επιβάτης απέκτησε εισιτήριο.
 • Σχετ. 18.9.3: Εάν οι αποσκευές έχουν υποστεί ζημιά ή χαθούν, η FlixBus ως μεταφορέας θα καταρτίσει σχετική πράξη σχετικά με αυτό και θα αποζημιώσει έναν επιβάτη για την απώλεια σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και τις ισχύουσες νομικές πράξεις.
 • Σχετ. 18.9.4: Εάν στη συνέχεια διαπιστωθούν αποσκευές για τις οποίες η FlixBus ως μεταφορέας κατέβαλε τη σχετική αποζημίωση, ο επιβάτης έχει το δικαίωμα να ζητήσει την έκδοση των εν λόγω αποσκευών, υπό την προϋπόθεση ότι θα επιστρέψει την αποζημίωση που έλαβε (λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση της αποσκευής που βρέθηκε).
 • Σχετ. 18.9.5: Η FlixBus ως μεταφορέας ευθύνεται για απώλειες που προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, εάν ένας επιβάτης έχει πεθάνει ή έχει υποστεί αναπηρία ή έχει προκληθεί κάποια άλλη βλάβη της υγείας ή ζημιά στην περιουσία του και ο μεταφορέας δεν αποδεικνύει ότι η απώλεια έχει συμβεί λόγω ανωτέρας βίας, με την πρόθεση του ίδιου του θύματος ή λόγω βαριάς αμέλειας του θύματος. Ο μεταφορέας φέρει την ευθύνη για απώλειες που προκαλούνται κατά την επιβίβαση ή την αποβίβαση των επιβατών και τη φόρτωση ή εκφόρτωση των αποσκευών, εάν διαπιστωθεί ότι ο μεταφορέας ευθύνεται.
 • Σχετ. 18.9.6: Το μέγιστο ποσό αποζημίωσης σε σχέση με θάνατο ή σωματική βλάβη επιβατών ή απώλεια ή ζημία αποσκευών κατά περίπτωση περιορίζεται σε 220.000 ευρώ ανά επιβάτη και 1.200 ευρώ ανά αποσκευή. Η αποζημίωση σε περίπτωση ζημιάς σε αναπηρικά αμαξίδια και άλλο εξοπλισμό κινητικότητας ή βοηθητικές συσκευές θα πρέπει πάντα να ισούται, κατ’ ελάχιστο, με την αξία αντικατάστασης ή το κόστος επισκευής του χαμένου ή κατεστραμμένου εξοπλισμού.
 • Σχετ. 18.9.7: Ένας επιβάτης θα υποβάλει απαίτηση στη FlixBus πριν ασκήσει αγωγή κατά της FlixBus ως μεταφορέα σε σχέση με παραβίαση της σύμβασης μεταφοράς. Η αίτηση για αξίωση πρέπει να συνοδεύεται από έγγραφα που την πιστοποιούν. Μια καταγγελία στη FlixBus πρέπει να υποβληθεί εντός τριών μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η τακτική υπηρεσία ή όταν θα έπρεπε να είχε πραγματοποιηθεί μια τακτική υπηρεσία. Εντός ενός μηνός από την παραλαβή της καταγγελίας, η FlixBus ως μεταφορέας θα ειδοποιήσει τον επιβάτη ότι η καταγγελία έχει τεκμηριωθεί, απορριφθεί ή εξακολουθεί να εξετάζεται. Ο χρόνος που απαιτείται για την παροχή της τελικής απάντησης δεν θα υπερβαίνει τους 3 μήνες από την παραλαβή της καταγγελίας.
 • Σχετ. 19: Αυτές οι διατάξεις δεν ισχύουν για συνδέσεις που εκτελούνται από την SIA FlixBus Latvia.
 • Σχετ. 20: Οι διατάξεις που καθορίζονται στη ρήτρα 20 δεν ισχύουν για τη Λετονία, αλλά ισχύουν οι ακόλουθες πρόσθετες διατάξεις: Όλες οι αντιδικίες μεταξύ επιβάτη και της SIA FlixBus Latvia θα εγείρονται ενώπιον δικαστηρίου στη Δημοκρατία της Λετονίας.

9. Πρόσθετοι Όροι Μεταφοράς που ισχύουν για τη Λιθουανία

 • Σχετ. 3.5.3: Για ταξίδια εντός Λιθουανίας (εγχώρια δρομολόγια), χορηγούνται τιμώμενες νόμιμες εκπτώσεις σε δικαιούμενα άτομα σύμφωνα με τον Νόμο περί Αποζημίωσης Μεταφορών της Λιθουανίας. Η χρέωση σε αυτήν την περίπτωση υπολογίζεται με βάση τη νόμιμη έκπτωση και την τιμή που καθορίζεται στον κατάλογο χρεώσεων που ισχύει επί του παρόντος για τη δεδομένη διαδρομή. Ο επιβάτης πρέπει να παρουσιάσει ένα έγκυρο έγγραφο που να επιβεβαιώνει τα δικαιώματα έκπτωσης πριν επιβιβαστεί στο λεωφορείο.
 • Σχετ. 15.1: Το επιτρεπόμενο όριο αποσκευών που περιλαμβάνεται στον ναύλο περιορίζεται σε μία δωρεάν αποσκευή ανά επιβάτη με μέγιστο μέγεθος 100 x 50 x 50 εκ. ανά αποσκευή. Επιτρέπονται ελαφρώς διαφορετικές διαστάσεις, εάν το συνολικό μέγεθος των αποσκευών που αποτελούνται από ύψος, πλάτος και μήκος δεν υπερβαίνει τα 200 εκ. Κάθε επιβάτης μπορεί να φέρει αποσκευές χωρίς χρέωση έως 25 κιλά. Οι αποσκευές αναφέρονται σε βαλίτσες και τσάντες. Η λήψη ενός σακιδίου πεζοπορίας αποτελεί εξαίρεση. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με το επιτρεπόμενο όριο αποσκευών κατά τη διαδικασία κράτησης.
 • Σχετ. 15.2.1: Οι χειραποσκευές μεταφέρονται δωρεάν, αλλά περιορίζονται σε μία αποσκευή ανά επιβάτη με μέγιστο μέγεθος ύψους, πλάτους και μήκους 120 εκ. και μέγιστο βάρος 7 κιλά.
  Για ταξίδια εντός Λιθουανίας (εγχώρια δρομολόγια), οι φοιτητές επιτρέπεται να έχουν μια χειραποσκευή με μεγαλύτερες διαστάσεις, όπως υποδεικνύεται παραπάνω, εάν η χειραποσκευή είναι απαραίτητη για τις σπουδές τους.
 • Σχετ. 18.1. και 18.3, 18.4.1 και 18.6: Ισχύουν οι νομοθετημένες διατάξεις περί ευθύνης.
 • Σχετ. 19 και 20: Αυτές οι διατάξεις δεν ισχύουν για συνδέσεις που εκτελούνται από την UAB «FlixBus Lithuania». Το δίκαιο της Λιθουανίας ισχύει για τη μεταφορά επιβατών που εκτελούνται από την UAB «FlixBus Lithuania». Οποιαδήποτε πιθανή δικαστική διαδικασία μεταξύ της UAB «FlixBus Lithuania» και ενός επιβάτη θα ασκηθεί ενώπιον δικαστηρίου στη Λιθουανία.

10. Πρόσθετοι όροι μεταφοράς που ισχύουν σε σχέση με τον πόλεμο στην Ουκρανία

 • Σχετ. 16.1: Οι επιβάτες που ταξιδεύουν στην Ουκρανία επιτρέπεται γενικά να μεταφέρουν μικρά ζώα (σκύλοι, γάτες, τρωκτικά κ.λπ.) μόνο σε απευθείας ταξίδια (χωρίς ταξίδια διασύνδεσης) στα δρομολόγια που εκτελούνται από τη FlixBus Polska sp. z o.o., ουκρανούς μεταφορείς και τη FlixBus-Ukraine LLC. Το ζώο πρέπει να ταξιδεύει σε ολόκληρο το ταξίδι σε ειδικό κλουβί (μεταφορέα ή μαλακή τσάντα για τη μεταφορά ζώων) κατάλληλο για το βάρος και το μέγεθός του. Το βάρος του ζώου που μεταφέρεται στην καμπίνα επιβατών, συμπεριλαμβανομένου του κλουβιού, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 7 κιλά και πρέπει να πληροί το μέγιστο μέγεθος χειραποσκευών που ορίζεται στη διάταξη 15.2.1. Σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού, το ζώο πρέπει να παραμένει στο ειδικό κλουβί που δεν μπορεί να τοποθετηθεί στον διάδρομο. Το ζώο πρέπει να διαθέτει όλα τα νομικά απαιτούμενα έγγραφα. Τελικά, ο οδηγός του λεωφορείου αποφασίζει αν θα επιτρέψει τη μεταφορά του ζώου. Οι επιβάτες που ταξιδεύουν από την Ουκρανία δεν επιτρέπεται να μεταφέρουν μικρά ζώα (σκύλοι, γάτες, τρωκτικά κ.λπ.) σε όλες τις διαδρομές.

11. Πρόσθετοι όροι μεταφοράς που ισχύουν για το Ηνωμένο Βασίλειο

 • Σχετ. 11.3: Ισχύει μόνο για ταξίδια που παραμένουν εντός του Ηνωμένου Βασιλείου.
 • Σχετ. 11.4: Σε περίπτωση υπηρεσιών που ταξιδεύουν εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου, το παιδί πρέπει να είναι τουλάχιστον 16 ετών για να ταξιδέψει ανεξάρτητα.

12. Πρόσθετοι όροι μεταφοράς που ισχύουν για την Ελλάδα

 • Σχετ. 9: Ισχύουν οι ακόλουθες υποχρεώσεις για τους επιβάτες:
  • Οι επιβάτες δεν επιτρέπεται να κάνουν θόρυβο (για παράδειγμα, να χρησιμοποιούν ραδιόφωνο σε μεγάφωνο).
  • Δεν πρέπει να κολλάνε αυτοκόλλητα, να μοιράζουν εκτυπωμένα υλικά, να εμπορεύονται εμπορεύματα, να διεξάγουν προπαγάνδα οποιασδήποτε μορφής, να παίζουν μουσικά όργανα και να ζητιανεύουν.
 • Σχετ. 11.2: Τα παιδιά και οι ανήλικοι που δεν έχουν συμπληρώσει ακόμα την ηλικία των 7 ετών θα επιτρέπεται να ταξιδεύουν μόνο σε όλες τις εθνικές και διεθνείς προγραμματισμένες υπηρεσίες, εφόσον συνοδεύονται από ενήλικα.
 • Σχετ. 11.3: Παιδιά και ανήλικοι ηλικίας 7 έως 14 ετών μπορούν να ταξιδέψουν μόνα τους μόνο στην περίπτωση που ένας γονέας ή νόμιμος κηδεμόνας επιβεβαιώσει γραπτώς κατά την κράτηση ότι ο εν λόγω ανήλικος είναι τόσο ικανός όσο και σε θέση να ξεκινήσει το ταξίδι του ασυνόδευτος και χωρίς επίβλεψη. Οι Flix, FlixCompanies και οι θυγατρικές τους δεν αναλαμβάνουν ρητά καμία ευθύνη για την επίβλεψη ενός ανηλίκου. Τα παιδιά που ταξιδεύουν μόνα τους δεν επιτρέπεται να ταξιδεύουν με ολονύκτιες υπηρεσίες και πέρα από τα εθνικά σύνορα. Επιπλέον, όλα τα παιδιά που ταξιδεύουν μόνα τους δεν είναι εξουσιοδοτημένα να συμμετέχουν σε ταξίδια που περιλαμβάνουν ανταποκρίσεις.
 • Σχετ. 11.4: Στην περίπτωση υπηρεσιών που ταξιδεύουν μεταξύ Ελλάδας και κρατών μελών της ΕΕ, τα παιδιά και οι ανήλικοι μπορούν να ταξιδέψουν ανεξάρτητα μετά την ηλικία των 6 ετών. Σε περίπτωση συνοδευόμενων παιδιών, τα καροτσάκια πρέπει να τοποθετούνται στον χώρο αποσκευών από τον συνοδό τους.
 • Σχετ. 16.1: Οι επιβάτες που ταξιδεύουν μεταξύ Ελλάδας και άλλων κρατών μελών μπορεί να επιτρέπεται να μεταφέρουν μικρά ζώα με ευθύνη του επιβάτη και σύμφωνα με την κρίση του οδηγού ή άλλου εξουσιοδοτημένου προσωπικού του μεταφορέα, ανάλογα με την πληρότητα (χωρητικότητα) του οχήματος και την ασφάλεια των επιβατών (με εξαίρεση τους σκύλους συνοδείας) εάν:
  • Τοποθετούνται σε ασφαλή κλωβό μεταφοράς, κλειστού τύπου, διαστάσεων έως 70 εκ. x 40 εκ. x 50 εκ.
  • Συνοδεύονται από τον ιδιοκτήτη ή τον κάτοχό τους.
  • Ο ιδιοκτήτης ή ο κάτοχος φέρει προσωπική κάρτα υγείας – διαβατήριο του ζώου.
  • Ο ιδιοκτήτης ή ο κάτοχος του ζώου μένει κοντά του και φροντίζει για την αποφυγή τραυματισμού ή όχλησης των άλλων επιβατών.
  • Βάζουν τα ζώα σε ελεύθερους χώρους των οχημάτων, έξω από τους διαδρόμους, τα σημεία εισόδου/εξόδου και την επικύρωση εισιτηρίων, ώστε να μην διακινδυνεύσουν την ασφαλή μεταφορά άλλων επιβατών.
  • Σε περίπτωση ενδοκοινοτικής και τακτικής και περιστασιακής υπηρεσίας, τα ζώα πρέπει να μεταφέρονται υποχρεωτικά εντός της καμπίνας και σε καμία περίπτωση στον χώρο αποσκευών (συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης ζώων σε δέματα).
  • Συγκεκριμένα, οι σκύλοι συνοδείας, ήτοι οι εκπαιδευμένοι σκύλοι οδηγοί για τυφλά άτομα και οι σκύλοι βοηθοί κινητικότητας για άτομα με κινητικά προβλήματα, μαζί με τους σκύλους κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εκπαίδευσης ως σκύλοι συνοδείας, μεταφέρονται ως εξής:
  • Χωρίς κλουβί και φίμωτρο, αν έχουν λουρί, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους.
  • Ο χρήστης ή ο εκπαιδευτής, ανάλογα με την περίπτωση, του σκύλου υπηρεσίας πρέπει να φέρει και να επιδεικνύει, όταν του ζητηθεί από τον επιθεωρητή εισιτηρίων ή το ειδικά εξουσιοδοτημένο για τον σκοπό αυτό προσωπικό, τα έγγραφα που ορίζονται από τον νόμο και πιστοποιούν την επάρκεια εκπαίδευσης του ζώου (εάν είναι εκπαιδευμένο ή υπό εκπαίδευση), την υγεία του και ότι ο χρήστης ή ο εκπαιδευτής του σκύλου κατέχει τη σχετική πιστοποίηση και απόδειξη χρήσης του ζώου.
  • Σε περίπτωση χρήστη ή εκπαιδευτή που είναι πολίτης ή πολίτης ΕΕ τρίτης χώρας, αλλά μένει στην Ελλάδα για μικρό χρονικό διάστημα, τότε τα απαραίτητα έγγραφα, όπως εκδίδονται από επίσημη υπηρεσία ή υπηρεσία της χώρας προέλευσης, πρέπει να μεταφράζονται στην αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση μακροχρόνιας παραμονής στην Ελλάδα (π.χ. λόγοι εργασίας, μόνιμης διαμονής κ.λπ.), τα προαναφερθέντα έγγραφα πρέπει να μεταφραστούν επίσημα στην ελληνική γλώσσα από τις Ελληνικές Αρχές στο εξωτερικό (πρεσβείες κ.λπ.), σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας.
  • Ο χρήστης ή ο εκπαιδευτής, ανάλογα με την περίπτωση, του σκύλου συνοδείας πρέπει να φροντίζει για τη διατήρηση της καθαριότητας του οχήματος και την ανεμπόδιστη μεταφορά και μετακίνηση των άλλων επιβατών.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση πρόκλησης ζημίας εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα σχετικά με τις ευθύνες του κατόχου του ζώου για ζημία που προκαλείται από άλλο πρόσωπο (άρθρο 924 Α.Κ.).

 • Σχετ. 14: ο μεταφορέας και οι συνεργάτες του έχουν την υποχρέωση ασφάλισης των επιβατών, σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος, καθ’ όλη τη διάρκεια της μεταφοράς μέχρι και συμπεριλαμβανομένου του χρόνου επιβίβασης και αποβίβασης από το όχημα.